Viecoi có 2209 việc làm Bán hàng / Kinh doanh

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Lao động phổ thông phụ bán hàng và trực quầy theo ca

Lao động phổ thông phụ bán hàng và trực quầy theo ca

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/12/2017
 : 30/12/2017
 Lương 2,300,000 - 4,600,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   2,300,000 - 4,600,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Trưởng phòng kinh doanh

Trưởng phòng kinh doanh

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/12/2017
 : 31/12/2017
 Lương 10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
SALE CHẠY THỊ TRƯỜNG CÁC QUẬN NỘI THÀNH

SALE CHẠY THỊ TRƯỜNG CÁC QUẬN NỘI THÀNH

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/12/2017
 : 31/12/2017
 Lương 4,000,000 - 11,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 11,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Việc làm bán thời gian

Việc làm bán thời gian

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/12/2017
 : 31/12/2017
 Lương 2,500,000 - 3,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   2,500,000 - 3,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
Nhân viên bán hàng tại siêu thị

Nhân viên bán hàng tại siêu thị

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/12/2017
 : 31/12/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ
Nhân viên bán hàng tiêu dùng thu nhập 5-7tr/ tháng làm việc tại TPHCM

Nhân viên bán hàng tiêu dùng thu nhập 5-7tr/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
29/12/2017
 : 29/12/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ
Giám Sát Bán Hàng Khu Vực Tây Nguyên thu nhập 10-20tr/ tháng
 Lương   10,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển nhân viên kinh doanh thu nhập 6-10tr/ tháng làm việc tại Cần Thơ

Tuyển nhân viên kinh doanh thu nhập 6-10tr/ tháng làm việc tại Cần Thơ

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
29/12/2017
 : 29/12/2017
 Lương 6,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Giám đốc miền thu nhập 7-10tr/ tháng là việc tại HÀ NỘI - THANH HÓA

Giám đốc miền thu nhập 7-10tr/ tháng là việc tại HÀ NỘI - THANH HÓA

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
29/12/2017
 : 29/12/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất