Viecoi có 13 việc làm An toàn lao động

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Nhân viên an toàn vệ sinh lao động,môi trường thu nhập 8-10 triệu/ tháng tại Đà NẴNg

Nhân viên an toàn vệ sinh lao động,môi trường thu nhập 8-10 triệu/ tháng tại Đà NẴNg

 Công ty: 
 : An toàn lao động
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
23/11/2017
 : 23/11/2017
 Lương 8,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   8,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên kinh doanh thu nhập 5-10 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

Nhân viên kinh doanh thu nhập 5-10 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : An toàn lao động
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2017
 : 31/10/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên an toàn vệ sinh lao động,môi trường tại Đà Nẵng

Nhân viên an toàn vệ sinh lao động,môi trường tại Đà Nẵng

 Công ty: 
 : An toàn lao động
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
22/11/2017
 : 22/11/2017
 Lương 8,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   8,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nam nữ tạp vụ khách sạn không cần kinh nghiệm thu nhập 4,5-5,5 triệu/ tháng

Nam nữ tạp vụ khách sạn không cần kinh nghiệm thu nhập 4,5-5,5 triệu/ tháng

 Công ty: 
 : An toàn lao động
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 4,500,000 - 5,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,500,000 - 5,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
TUYỂN LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG THỜI VỤ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY ĐI TỈNH ĐƯỢC.

TUYỂN LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG THỜI VỤ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY ĐI TỈNH ĐƯỢC.

 Công ty: 
 : An toàn lao động
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/08/2017
 : 31/08/2017
 Lương 5,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
TUYỂN NHÂN VIÊN KHO THU NHẬP 3-5 TRIỆU/THÁNG, KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM

TUYỂN NHÂN VIÊN KHO THU NHẬP 3-5 TRIỆU/THÁNG, KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM

 Công ty: 
 : An toàn lao động
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
10/08/2017
 : 10/08/2017
 Lương 3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên tạp vụ vệ sinh

Nhân viên tạp vụ vệ sinh

 Công ty: 
 : An toàn lao động
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/04/2017
 : 30/04/2017
 Lương 3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển Nam Nhân Viên Kinh Doanh

Tuyển Nam Nhân Viên Kinh Doanh

 Công ty: 
 : An toàn lao động
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/12/2016
 : 15/12/2016
 Lương 3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương   3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ
[Customer Service] - Tư vấn chăm sóc khách hàng

[Customer Service] - Tư vấn chăm sóc khách hàng

 Công ty: 
 : An toàn lao động
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
26/10/2016
 : 26/10/2016
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ
Bao mau

Bao mau

 Công ty: 
 : An toàn lao động
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
05/10/2016
 : 05/10/2016
 Lương 0 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   0 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm