Viecoi có 16 việc làm An toàn lao động

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
AN TOÀN LAO ĐỘNG- MÔI TRƯỜNG THU NHẬP 6-9TR/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI

AN TOÀN LAO ĐỘNG- MÔI TRƯỜNG THU NHẬP 6-9TR/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI

 Công ty: 
 : An toàn lao động
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
28/12/2017
 : 28/12/2017
 Lương 6,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   6,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ
Nhân viên cây xanh thu nhập 5-7 triệu/ tháng làm việc tại Đà Năng

Nhân viên cây xanh thu nhập 5-7 triệu/ tháng làm việc tại Đà Năng

 Công ty: 
 : An toàn lao động
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
20/01/2018
 : 20/01/2018
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên an toàn vệ sinh lao động thu nhập 7-10tr/ tháng làm việc tại Đà Nẵng

Nhân viên an toàn vệ sinh lao động thu nhập 7-10tr/ tháng làm việc tại Đà Nẵng

 Công ty: 
 : An toàn lao động
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
20/01/2018
 : 20/01/2018
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Kỹ Sư An Toàn Lao Động thu nhập 7-10 triệu/ tháng làm tại TPHCM

Kỹ Sư An Toàn Lao Động thu nhập 7-10 triệu/ tháng làm tại TPHCM

 Công ty: 
 : An toàn lao động
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/12/2017
 : 31/12/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên an toàn vệ sinh lao động,môi trường thu nhập 8-10 triệu/ tháng tại Đà NẴNg

Nhân viên an toàn vệ sinh lao động,môi trường thu nhập 8-10 triệu/ tháng tại Đà NẴNg

 Công ty: 
 : An toàn lao động
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/01/2018
 : 31/01/2018
 Lương 8,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   8,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên kinh doanh thu nhập 5-10 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

Nhân viên kinh doanh thu nhập 5-10 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : An toàn lao động
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2017
 : 31/10/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên an toàn vệ sinh lao động,môi trường tại Đà Nẵng

Nhân viên an toàn vệ sinh lao động,môi trường tại Đà Nẵng

 Công ty: 
 : An toàn lao động
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/11/2017
 : 30/11/2017
 Lương 8,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   8,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nam nữ tạp vụ khách sạn không cần kinh nghiệm thu nhập 4,5-5,5 triệu/ tháng

Nam nữ tạp vụ khách sạn không cần kinh nghiệm thu nhập 4,5-5,5 triệu/ tháng

 Công ty: 
 : An toàn lao động
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 4,500,000 - 5,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,500,000 - 5,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
TUYỂN LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG THỜI VỤ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY ĐI TỈNH ĐƯỢC.

TUYỂN LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG THỜI VỤ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY ĐI TỈNH ĐƯỢC.

 Công ty: 
 : An toàn lao động
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/08/2017
 : 31/08/2017
 Lương 5,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên tạp vụ vệ sinh

Nhân viên tạp vụ vệ sinh

 Công ty: 
 : An toàn lao động
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/04/2017
 : 30/04/2017
 Lương 3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm