Viecoi có 158 việc làm An Ninh / Bảo Vệ

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bảo Vệ Long Hải cần tuyển NHÂN VIÊN BẢO VỆ LƯƠNG CAO

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bảo Vệ Long Hải cần tuyển NHÂN VIÊN BẢO VỆ LƯƠNG CAO

 Công ty: 
 : An Ninh / Bảo Vệ
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/09/2018
 : 01/09/2018
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
TUYỂN BẢO VỆ LÀM TẠI CÁC QUẬN, HUYỆN TRONG THÀNH PHỐ thu nhập 4.5-7tr/ tháng làm việc tại TPHCM

TUYỂN BẢO VỆ LÀM TẠI CÁC QUẬN, HUYỆN TRONG THÀNH PHỐ thu nhập 4.5-7tr/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : An Ninh / Bảo Vệ
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
14/02/2018
 : 14/02/2018
 Lương 4,500,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 100,000 VNĐ
 Lương   4,500,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  100,000 VNĐ
BẢO VỆ THỜI VỤ LÀM TẾT thu nhập 5-7tr/ tháng làm việc tại TPHCM

BẢO VỆ THỜI VỤ LÀM TẾT thu nhập 5-7tr/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : An Ninh / Bảo Vệ
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
07/02/2018
 : 07/02/2018
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
BẢO VỆ KHO HÀNG (02/2018) thu nhập 4-6tr/ tháng làm việc tại TPHCM

BẢO VỆ KHO HÀNG (02/2018) thu nhập 4-6tr/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : An Ninh / Bảo Vệ
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
14/02/2018
 : 14/02/2018
 Lương 4,463,000 - 5,800,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,463,000 - 5,800,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
BẢO VỆ NGÂN HÀNG (02/2018) thu nhập cao 4-6tr/ tháng làm việc tại TPHCM

BẢO VỆ NGÂN HÀNG (02/2018) thu nhập cao 4-6tr/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : An Ninh / Bảo Vệ
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
07/02/2018
 : 07/02/2018
 Lương 4,463,000 - 5,800,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,463,000 - 5,800,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Chuyên viên Thu hồi nợ tín chấp tại Quảng Ninh, Hà Nội, Bắc Giang
 Lương   8,500,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIÊN BẢO VỆ TẠI QUY NHƠN thu nhập 3-5tr/ tháng làm việc tại Bình Định

NHÂN VIÊN BẢO VỆ TẠI QUY NHƠN thu nhập 3-5tr/ tháng làm việc tại Bình Định

 Công ty: 
 : An Ninh / Bảo Vệ
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/01/2018
 : 31/01/2018
 Lương 3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển nhân viên bảo vệ thu nhập 5-6tr/ tháng làm việc tại TPHCM

Tuyển nhân viên bảo vệ thu nhập 5-6tr/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : An Ninh / Bảo Vệ
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
07/02/2018
 : 07/02/2018
 Lương 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên Bảo vệ thu nhập 6-8tr/ tháng làm việc tại TPHCM

Nhân viên Bảo vệ thu nhập 6-8tr/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : An Ninh / Bảo Vệ
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
07/02/2018
 : 07/02/2018
 Lương 6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Trưởng phòng bảo vệ thu nhập 7-8tr/ tháng làm việc tại Bình Thuận

Trưởng phòng bảo vệ thu nhập 7-8tr/ tháng làm việc tại Bình Thuận

 Công ty: 
 : An Ninh / Bảo Vệ
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/01/2018
 : 30/01/2018
 Lương 7,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất