Viecoi có 98 việc làm An Ninh / Bảo Vệ

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Nhân viên an ninh/ bảo vệ thu nhập 5-7 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

Nhân viên an ninh/ bảo vệ thu nhập 5-7 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : An Ninh / Bảo Vệ
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
26/10/2017
 : 26/10/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ
TUYỂN 50 BẢO VỆ LÀM VIỆC TẠI PHAN THIẾT - BÌNH THUẬN thu nhập cao

TUYỂN 50 BẢO VỆ LÀM VIỆC TẠI PHAN THIẾT - BÌNH THUẬN thu nhập cao

 Công ty: 
 : An Ninh / Bảo Vệ
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2017
 : 31/10/2017
 Lương 4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
Tuyển nhân viên Bảo vệ thu nhập cao làm việc tại HÀ NỘI

Tuyển nhân viên Bảo vệ thu nhập cao làm việc tại HÀ NỘI

 Công ty: 
 : An Ninh / Bảo Vệ
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/10/2017
 : 15/10/2017
 Lương 4,800,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương   4,800,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ
Nhân viên bảo vệ tại Hà Nội THU NHẬP 3,5- 5 TRIỆU/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI HÀ NỘI

Nhân viên bảo vệ tại Hà Nội THU NHẬP 3,5- 5 TRIỆU/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI HÀ NỘI

 Công ty: 
 : An Ninh / Bảo Vệ
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 3,500,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,500,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển bảo vệ thu nhập 5-7 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM, Bình Dương

Tuyển bảo vệ thu nhập 5-7 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM, Bình Dương

 Công ty: 
 : An Ninh / Bảo Vệ
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển nhân viên bảo vệ - giám sát thu nhập 5-7 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM, Bình Dương

Tuyển nhân viên bảo vệ - giám sát thu nhập 5-7 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM, Bình Dương

 Công ty: 
 : An Ninh / Bảo Vệ
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển đội trưởng -Bảo vệ thu nhập 6,5-8 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

Tuyển đội trưởng -Bảo vệ thu nhập 6,5-8 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : An Ninh / Bảo Vệ
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 6,500,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương   6,500,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ
Tuyển gấp 1 Giám Đốc Nghiệp vụ thu nhập 15-20 triệu/ tháng tại TPHCM

Tuyển gấp 1 Giám Đốc Nghiệp vụ thu nhập 15-20 triệu/ tháng tại TPHCM

 Công ty: 
 : An Ninh / Bảo Vệ
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển chỉ huy trưởng thu nhập 9-12 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

Tuyển chỉ huy trưởng thu nhập 9-12 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : An Ninh / Bảo Vệ
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 9,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   9,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Bảo Vệ

Nhân Viên Bảo Vệ

 Công ty: 
 : An Ninh / Bảo Vệ
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 4,000,000 - 4,300,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 4,300,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất