Việc làm {key1} tại {key2} - ViecOi.vn

 Việc làm  /  Hà Nội /  Trắc địa, Địa Chất /  VIỆC LÀM KỸ SƯ TÀI NGUYÊN NƯỚC tại Hà Nội - Trung Tâm Chất Lượng Và Bảo Vệ Tài Nguyên Nước
Việc tại nhà:
  • Đỗ Danh Đại
  • 20 - 99 người
  • Hà Nội
  • Hà Nội
Liên hệ:
Đỗ Danh Đại
Loại hình:
Nhà nước
Quy mô:
20 - 99 người
Trụ sở:
Hà Nội
Địa chỉ:
Hà Nội

Xếp hạng công ty

Xếp hạng việc làm

VIỆC LÀM KỸ SƯ TÀI NGUYÊN NƯỚC tại Hà Nội - Trung Tâm Chất Lượng Và Bảo Vệ Tài Nguyên Nước

7,000,000 - 12,000,000 VNĐ
0 VNĐ

Thông tin tuyển dụng

Điều kiện làm việc

Mô tả công việc

    - Thực hiện công tác điều tra, đánh giá tài nguyên nước.
    - Công việc cụ thể trao đổi khi phỏng vấn.

  10-13 triệu VNĐ
 08/12/2022
  7-10 triệu VNĐ
 08/12/2022
  10-15 triệu VNĐ
 08/12/2022
  8-30 triệu VNĐ
 08/12/2022
  7-10 triệu VNĐ
 08/12/2022