Đang xử lý

Việc làm {key1} tại {key2} - ViecOi.vn

 Việc làm  /  Bình Dương /  Quản lý chất lượng (QA/QC) /  VIỆC LÀM KỸ SƯ CHẤT LƯỢNG tại Bình Dương - Cty Ability Technology

VIỆC LÀM KỸ SƯ CHẤT LƯỢNG tại Bình Dương - Cty Ability Technology

10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
0 VNĐ

Thông tin tuyển dụng

Điều kiện làm việc

Mô tả công việc

NHIỆM VỤ CÔNG VIỆC
Không yêu cầu kinh nghiệm, yêu cầu tiếng Trung tốt
- Đánh giá nhà cung cấp mới và tham gia vào việc lựa chọn nhà cung cấp mới; Làm báo cáo.
- Phân tích dữ liệu nhà cung cấp để tìm kiếm các điểm rủi ro và hành động để cải thiện.
- Tham gia xác minh, đưa ra tiêu chuẩn kiểm tra.
- Đánh giá hiệu suất nhà cung cấp và xếp hạng nhà cung cấp. - Triển khai hành động để cải thiện các nhà cung cấp chưa đạt.
- Đánh giá nhà cung cấp hàng năm để xác minh hệ thống chất lượng.
- Phân tích vấn đề xảy ra liên quan đến nguyên vật liệu và đưa ra các giải pháp để xử lý các vấn đề.
- Một số công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

PQC tiếng Nhật N3 Nam

9-10 triệu VNĐ
20/12/2023
  9-10 triệu VNĐ
 20/12/2023
  7-10 triệu VNĐ
 20/12/2023
  10-15 triệu VNĐ
 20/12/2023
  10-16 triệu VNĐ
 20/12/2023
  13-14 triệu VNĐ
 20/12/2023