Việc làm / Tìm Việc Làm / Kết quả tìm việc làm

Việc làm Trà Vinh (232)

Giám Sát Bán Hàng

 Lương:  7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Thưởng:  Không tiền thưởng

Giám Đốc Miền

 Lương:  15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Thưởng:  Không tiền thưởng

GIÁM SÁT BÁN HÀNG

 Lương:  7,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Thưởng:  Không tiền thưởng

Nhân Viên Thị Trường thu nhập 7-10tr/ tháng

 Lương:  7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Thưởng:  Không tiền thưởng

Tuyển nhân viên kinh doanh thu nhập 7-10tr/ tháng làm việc tại nhiều tỉnh thành

 Lương:  7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Thưởng:  Không tiền thưởng

Việc làm uy tín 5-9tr/tháng làm việc ca ngày hay buổi tối 2-3h/ngày

 Lương:  7,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Thưởng:  300,000 VNĐ

Tuyển gấp tài xế dấu B2,C và 40 nhân viên lơ xe thu nhập cao 14-18tr/ tháng làm việc tại nhiều tỉnh thành

 Lương:  14,000,000 - 18,000,000 VNĐ
 Thưởng:  100,000 VNĐ

Thông báo tuyển dụng nhân viên làm 2-3h/ng ,làm việc tại nhà lương từ 7-9tr/th

 Lương:  7,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Thưởng:  300,000 VNĐ

Công ty nhận nhân viên lao động phổ thông 2đến 3giờ lương 5 đến 9triệu uy tín

 Lương:  7,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Thưởng:  300,000 VNĐ

Giám sát vùng thu nhập cao 7-15tr/ tháng làm việc tại nhiều tỉnh thành

 Lương:  7,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Thưởng:  Không tiền thưởng