Việc làm Tp. Hồ Chí Minh (2105)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Biên Phiên Dịch Tiếng Hàn - Yêu Cầu Có Kinh Nghiệm

Biên Phiên Dịch Tiếng Hàn - Yêu Cầu Có Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
12/06/2017
 : 12/06/2017
 Lương 500 - 800 USD
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   500 - 800 USD
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển Nhân Viên Nam Triển Khai Phần Mềm (Yêu Cầu Có Kinh Nghiệm)

Tuyển Nhân Viên Nam Triển Khai Phần Mềm (Yêu Cầu Có Kinh Nghiệm)

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/06/2017
 : 15/06/2017
 Lương 5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 100,000 VNĐ
 Lương   5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  100,000 VNĐ
TUYỂN NHÂN VIÊN PART-TIME NHÀ HÀNG (PHỤ BẾP, PHỤC VỤ)- Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

TUYỂN NHÂN VIÊN PART-TIME NHÀ HÀNG (PHỤ BẾP, PHỤC VỤ)- Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Nhà hàng / Khách sạn
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 1,000,000 - 3,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 100,000 VNĐ
 Lương   1,000,000 - 3,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  100,000 VNĐ
Nhân Viên Kinh Doanh - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Làm Việc

Nhân Viên Kinh Doanh - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Làm Việc

 Công ty: 
 : Bảo hiểm
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
29/12/2017
 : 29/12/2017
 Lương 3,500,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,500,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển Nam Nhân Viên Kinh Doanh- Phát Triển Thị Trường

Tuyển Nam Nhân Viên Kinh Doanh- Phát Triển Thị Trường

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/06/2017
 : 15/06/2017
 Lương 5,500,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,500,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng - Yêu Cầu Kinh Nghiệm Làm Việc

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng - Yêu Cầu Kinh Nghiệm Làm Việc

 Công ty: 
 : Dược phẩm
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/06/2017
 : 15/06/2017
 Lương 3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Chuyên Viên Kinh Doanh Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm (BĐS)

Chuyên Viên Kinh Doanh Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm (BĐS)

 Công ty: 
 : Bất động sản
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/05/2017
 : 31/05/2017
 Lương 15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
TUYỂN NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

TUYỂN NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Tư vấn
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
10/06/2017
 : 10/06/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG - Không Yêu Cầu Trình Độ

TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG - Không Yêu Cầu Trình Độ

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
05/06/2017
 : 05/06/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  1,000,000 VNĐ
CPA - ASSISTANT MANAGER - ACCOUNTING SERVICE

CPA - ASSISTANT MANAGER - ACCOUNTING SERVICE

 Công ty: 
 : Kế toán / Kiểm toán
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 24,000,000 - 26,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   24,000,000 - 26,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất