Việc làm Tp. Hồ Chí Minh (5397)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
CẦN TUYỂN GIÚP VIỆC NGÀY TẾT LƯƠNG CAO

CẦN TUYỂN GIÚP VIỆC NGÀY TẾT LƯƠNG CAO

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
18/01/2019
 : 18/01/2019
 Lương 7,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
CẦN GẤP GIÚP VIỆC NGÀY TẾT

CẦN GẤP GIÚP VIỆC NGÀY TẾT

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
10/01/2020
 : 10/01/2020
 Lương 7,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Cần người phụ giúp việc nhà chăm bé những ngày tết

Cần người phụ giúp việc nhà chăm bé những ngày tết

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
04/01/2020
 : 04/01/2020
 Lương 7,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Cần tuyển giúp việc tháng Tết lương cao

Cần tuyển giúp việc tháng Tết lương cao

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
05/01/2019
 : 05/01/2019
 Lương 7,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhà mình đã có 1 cô giúp việc nhưng mẹ mình đã lớn tuổi rồi cô chuyển qua chăm sóc cho mẹ

Nhà mình đã có 1 cô giúp việc nhưng mẹ mình đã lớn tuổi rồi cô chuyển qua chăm sóc cho mẹ

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
04/01/2019
 : 04/01/2019
 Lương 7,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Việc làm 7-9tr/th thời gian 2-3h/ngày  số 9 nhân viên uy tín được làm hợp đồng
 Lương   7,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ

 Tìm kiếm