Tìm việc làm tại Tp. Hồ Chí Minh - Trang 1 - ViecOi
ViecOi Tìm việc làm & Đăng tin tuyển dụng Miễn phí - Google Play & App Store
Install ×
 Việc làm / Tìm Việc Làm / Kết quả tìm việc làm

Tìm việc làm: Tp. Hồ Chí Minh (7792)

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM BẰNG CẤO

 Lương:  10,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Thưởng:  2,000,000 VNĐ

giám Sát Bán Hàng

 Lương:  10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Thưởng:  5,000,000 VNĐ

Trưởng Khu Vực Bán Hàng

 Lương:  7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Thưởng:  300,000 VNĐ

VIỆC LÀM THÊM CHO SINH VIÊN TẠI CHUỖI FAMILYMART

 Lương:  10,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Thưởng:  2,000,000 VNĐ

BÁN HÀNG THU NGÂN TRƯNG BÀY TẠI CỬA HÀNG

 Lương:  10,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Thưởng:  2,000,000 VNĐ

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TẠI CHUỖI FAMILYMART

 Lương:  10,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Thưởng:  2,000,000 VNĐ

VIỆC LÀM THÊM THEO CA 4 TIẾNG TẠI HIGHLANDS COFFEE CHO SINH VIÊN

 Lương:  10,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Thưởng:  2,000,000 VNĐ

VIỆC LÀM THÊM THEO CA TẠI HIGHLANDS COFFEE

 Lương:  10,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Thưởng:  2,000,000 VNĐ

Phục vụ thu ngân oder tại Highlands Coffee

 Lương:  10,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Thưởng:  2,000,000 VNĐ

NHÂN VIÊN THỜI VỤ HỆ THỐNG HIGHLANDS COFFEE

 Lương:  10,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Thưởng:  2,000,000 VNĐ