Việc làm / Tìm Việc Làm / Kết quả tìm việc làm

Việc làm Thừa Thiên Huế (109)

CHUYÊN VIÊN SALES

 Lương:  7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Thưởng:  5,000,000 VNĐ

CHUYÊN VIÊN SALES

 Lương:  7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Thưởng:  5,000,000 VNĐ

CHUYÊN VIÊN THỊ TRƯỜNG SƠN thu nhập 7-10tr/ tháng tại TPHCM

 Lương:  7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Thưởng:  5,000,000 VNĐ

QUẢN LÝ NHÀ PHÂN PHỐI thu nhập 10-40tr/ tháng làm việc tại nhiều tỉnh

 Lương:  10,000,000 - 40,000,000 VNĐ
 Thưởng:  5,000,000 VNĐ

Giám sát bán hàng thu nhập cao 12-20tr/ tháng làm việc tại nhiều tỉnh thành

 Lương:  12,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Thưởng:  Không tiền thưởng

Nhân viên kinh doanh thị trường Sales Huế thu nhập 7-10tr/ tháng làm tại Huế

 Lương:  7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Thưởng:  Không tiền thưởng

Giám đốc miền thu nhập 15-40tr/ tháng làm việc tại nhiều tỉnh thành

 Lương:  15,000,000 - 40,000,000 VNĐ
 Thưởng:  5,000,000 VNĐ

Giám sát bán hàng thu nhập 7-15tr/ tháng làm việc tại nhiều tỉnh thành

 Lương:  7,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Thưởng:  3,000,000 VNĐ

Trưởng Nhóm Kinh Doanh Đại Lý thu nhập cao 7-20tr/ tháng làm việc tại Huế

 Lương:  7,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Thưởng:  500,000 VNĐ

Đại Lý Kinh Doanh Bảo Hiểm thu nhập 3-5tr/ tháng làm việc tại Thừa Thiên Huế

 Lương:  3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Thưởng:  300,000 VNĐ