Việc làm Thừa Thiên Huế (63)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Nhân Viên Bán Hàng thu nhập 4,5-9 triệu/ tháng làm việc tại Thừa Thiên Huế

Nhân Viên Bán Hàng thu nhập 4,5-9 triệu/ tháng làm việc tại Thừa Thiên Huế

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/10/2017
 : 01/10/2017
 Lương 4,500,000 - 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,500,000 - 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên marketing tại văn phòng thu nhập cao 4-6 triệu/ tháng

Nhân viên marketing tại văn phòng thu nhập cao 4-6 triệu/ tháng

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương   4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ
Chuyên Viên Tư Vấn Tín Dụng Kênh Liên Kết Ngân Hàng

Chuyên Viên Tư Vấn Tín Dụng Kênh Liên Kết Ngân Hàng

 Công ty: 
 : Bảo hiểm
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2017
 : 31/10/2017
 Lương 5,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 5,000,000 VNĐ
 Lương   5,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  5,000,000 VNĐ
Nhân viên làm tại văn phòng thu nhập cao 5-8 triệu/ tháng không yêu cầu kinh nghiệm làm việc

Nhân viên làm tại văn phòng thu nhập cao 5-8 triệu/ tháng không yêu cầu kinh nghiệm làm việc

 Công ty: 
 : Hành chính / Thư ký
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 5,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIÊN TELESALE TẠI VĂN PHÒNG TẠI VẠN PHÚC THU NHẬP CAO

NHÂN VIÊN TELESALE TẠI VĂN PHÒNG TẠI VẠN PHÚC THU NHẬP CAO

 Công ty: 
 : Tư vấn
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/08/2017
 : 31/08/2017
 Lương 6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
TUYỂN 5 NV BÁN HÀNG CAO CẤP TẠI ĐÀ NẴNG THU NHẬP 4,5_6,5 TRIỆU/ THÁNG

TUYỂN 5 NV BÁN HÀNG CAO CẤP TẠI ĐÀ NẴNG THU NHẬP 4,5_6,5 TRIỆU/ THÁNG

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/08/2017
 : 31/08/2017
 Lương 4,500,000 - 6,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương   4,500,000 - 6,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ
TUYỂN 5 NV BÁN HÀNG CAO CẤP TẠI VĂN PHÒNG THU NHẬP 5,5_7,5 TRIỆU/ THÁNG

TUYỂN 5 NV BÁN HÀNG CAO CẤP TẠI VĂN PHÒNG THU NHẬP 5,5_7,5 TRIỆU/ THÁNG

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 5,500,000 - 7,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương   5,500,000 - 7,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ
Tuyển Giám Sát Bán Hàngt thu nhập 7,5-10,5 triệu/ tháng, không yêu cầu kinh nghiệm làm việc

Tuyển Giám Sát Bán Hàngt thu nhập 7,5-10,5 triệu/ tháng, không yêu cầu kinh nghiệm làm việc

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 7,500,000 - 10,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   7,500,000 - 10,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
TUYỂN 5 NV BÁN HÀNG CAO CẤP TẠI VĂN PHÒNG THU NHẬP CAO 5,5-7,5  TRIỆU/ THÁNG

TUYỂN 5 NV BÁN HÀNG CAO CẤP TẠI VĂN PHÒNG THU NHẬP CAO 5,5-7,5 TRIỆU/ THÁNG

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 5,500,000 - 7,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   5,500,000 - 7,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
QUẢN LÝ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY NHẬT - HUẾ

QUẢN LÝ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY NHẬT - HUẾ

 Công ty: 
 : Sản xuất / Vận hành sản xuất
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/10/2017
 : 01/10/2017
 Lương 500 - 1,000 USD
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   500 - 1,000 USD
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ

 Tìm kiếm