Việc làm Thừa Thiên Huế (96)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Nhân viên kinh doanh, thị trường, marketing

Nhân viên kinh doanh, thị trường, marketing

 Công ty: 
 : Sản xuất / Vận hành sản xuất
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
10/03/2018
 : 10/03/2018
 Lương 3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển nhân viên bán hàng thu nhập 4.5- 9tr/ tháng làm việc tại Thừa Thiên Huế

Tuyển nhân viên bán hàng thu nhập 4.5- 9tr/ tháng làm việc tại Thừa Thiên Huế

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
04/03/2018
 : 04/03/2018
 Lương 4,500,000 - 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,500,000 - 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ (IE) thu nhập 10-15tr/ tháng làm việc tại Huế

TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ (IE) thu nhập 10-15tr/ tháng làm việc tại Huế

 Công ty: 
 : Dệt may / Da giày / Thời trang
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
07/02/2018
 : 07/02/2018
 Lương 10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIÊN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ (IE) thu nhập 5-7tr/ tháng làm việc tại

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ (IE) thu nhập 5-7tr/ tháng làm việc tại

 Công ty: 
 : Dệt may / Da giày / Thời trang
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
07/02/2018
 : 07/02/2018
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên KÊ TOÁN thu nhập 5-7tr/ tháng làm việc tại Thừa Thiên Huế

Nhân viên KÊ TOÁN thu nhập 5-7tr/ tháng làm việc tại Thừa Thiên Huế

 Công ty: 
 : Kế toán / Kiểm toán
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
07/02/2018
 : 07/02/2018
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm