Việc làm Thái Nguyên (49)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Tuyển lái xe tải + Phụ xe lương 7-15 triệu/ tháng làm việc tại Thanh Hóa

Tuyển lái xe tải + Phụ xe lương 7-15 triệu/ tháng làm việc tại Thanh Hóa

 Công ty: 
 : Vận chuyển / Giao nhận / Kho
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/08/2017
 : 31/08/2017
 Lương 7,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên kinh doanh khu vực Miền Bắc thu nhập cao từ 12-15 triệu/tháng
 Lương   12,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển Lái Xe 1,25t Trở Lên và Phụ Xe (Nhận lái mới) thu nhập cao 13-15 triệu/tháng

Tuyển Lái Xe 1,25t Trở Lên và Phụ Xe (Nhận lái mới) thu nhập cao 13-15 triệu/tháng

 Công ty: 
 : Vận chuyển / Giao nhận / Kho
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/08/2017
 : 15/08/2017
 Lương 13,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   13,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ
Tuyển Nhân Viên Kiểm Soát Nội Bộ Chi Nhánh Thu Nhập 7-10 triệu/tháng

Tuyển Nhân Viên Kiểm Soát Nội Bộ Chi Nhánh Thu Nhập 7-10 triệu/tháng

 Công ty: 
 : Kế toán / Kiểm toán
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/08/2017
 : 31/08/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
tuyển gấp 04 lái xe,02 phụ xe bốc xếp thu nhập cao,đi làm ngay tại Thái nguyên

tuyển gấp 04 lái xe,02 phụ xe bốc xếp thu nhập cao,đi làm ngay tại Thái nguyên

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 10,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   10,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
Tuyển Lái Xe Và Phụ Xe (có nhận lái mới)  thu nhập 12-13 triệu/tháng

Tuyển Lái Xe Và Phụ Xe (có nhận lái mới) thu nhập 12-13 triệu/tháng

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 12,000,000 - 13,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   12,000,000 - 13,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
Cần Tuyển Nhân Viên SEO Website, Marketing Online

Cần Tuyển Nhân Viên SEO Website, Marketing Online

 Công ty: 
 : Tiếp thị online
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/08/2017
 : 31/08/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 5,000,000 VNĐ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  5,000,000 VNĐ
Tuyển Lái Xe Tải Và Phụ Xe bằng b2 trở lên (có bổ túc) lương 13-15 triệu
 Lương   13,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ
Nhân viên Bảo vệ Nhà máy Tại các tỉnh Phía Bắc

Nhân viên Bảo vệ Nhà máy Tại các tỉnh Phía Bắc

 Công ty: 
 : An Ninh / Bảo Vệ
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 6,300,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,300,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển Lái Xe Tải Và Phụ Xe(Có Bổ Túc) thu nhập hấp dẫn 13-14 triệu/ tháng

Tuyển Lái Xe Tải Và Phụ Xe(Có Bổ Túc) thu nhập hấp dẫn 13-14 triệu/ tháng

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
24/08/2017
 : 24/08/2017
 Lương 13,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   13,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ

 Tìm kiếm