Việc làm Thái Bình (61)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
GIÁM ĐỐC MIỀN THU NHẬP CAO 10-20 TRIỆU/ THÁNG, YÊU CẦU CÓ KINH NGHIỆM

GIÁM ĐỐC MIỀN THU NHẬP CAO 10-20 TRIỆU/ THÁNG, YÊU CẦU CÓ KINH NGHIỆM

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2017
 : 31/10/2017
 Lương 20,000,000 - 25,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   20,000,000 - 25,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Quản lý khu vực thu nhập cao 15-20 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

Quản lý khu vực thu nhập cao 15-20 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2017
 : 31/10/2017
 Lương 15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên kinh doanh thu nhập 5-10 triệu/ tháng làm việc tại nhiều tỉnh Thành

Nhân viên kinh doanh thu nhập 5-10 triệu/ tháng làm việc tại nhiều tỉnh Thành

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2017
 : 31/10/2017
 Lương 7,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Giám đốc kinh doanh thu nhập 25-30 triệu/ tháng

Giám đốc kinh doanh thu nhập 25-30 triệu/ tháng

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
24/10/2017
 : 24/10/2017
 Lương 25,000,000 - 30,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   25,000,000 - 30,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Lái xe và phụ xe giao hàng đi làm ngay tại Thái Bình, nhận bổ túc

Lái xe và phụ xe giao hàng đi làm ngay tại Thái Bình, nhận bổ túc

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
22/10/2017
 : 22/10/2017
 Lương 8,000,000 - 15,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương   8,000,000 - 15,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ
Tuyển Gấp Nhân Viên Lái Xe B2,C,D & Phụ Xe Làm Hành Chính tại Thanh Hóa

Tuyển Gấp Nhân Viên Lái Xe B2,C,D & Phụ Xe Làm Hành Chính tại Thanh Hóa

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
22/10/2017
 : 22/10/2017
 Lương 8,000,000 - 15,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   8,000,000 - 15,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
Nhân viên tư vấn BHNT tại Vietinbank thu nhập 7-10 triệu/ tháng

Nhân viên tư vấn BHNT tại Vietinbank thu nhập 7-10 triệu/ tháng

 Công ty: 
 : Bảo hiểm
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
18/10/2017
 : 18/10/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 2,000,000 VNĐ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  2,000,000 VNĐ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất