Việc làm Thái Bình (55)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Tuyển Lái Xe,Phụ Xe tải Lh 0964824311
 Lương   9,000,000 - 16,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ
Tuyển Lái Xe Tải Và Phụ Xe(có nhận lái mới) thu nhập cao làm việc tại THAÍ BÌNH

Tuyển Lái Xe Tải Và Phụ Xe(có nhận lái mới) thu nhập cao làm việc tại THAÍ BÌNH

 Công ty: 
 : Vận chuyển / Giao nhận / Kho
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 14,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương   14,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ
 Lái Xe Tải Và Phụ Xe bằng b2 trở lên (có bổ túc) thu nhập cao 14-15 triệu/ tháng

Lái Xe Tải Và Phụ Xe bằng b2 trở lên (có bổ túc) thu nhập cao 14-15 triệu/ tháng

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 14,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương   14,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ
Tuyển NV Lái xe tải + Phụ xe thu nhập cao 7-14 triệu/ tháng tại Thái Bình

Tuyển NV Lái xe tải + Phụ xe thu nhập cao 7-14 triệu/ tháng tại Thái Bình

 Công ty: 
 : Vận chuyển / Giao nhận / Kho
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/08/2017
 : 31/08/2017
 Lương 7,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển giám sát tuyển dụng thu nhập cao, không yêu cầu kinh nghiệm

Tuyển giám sát tuyển dụng thu nhập cao, không yêu cầu kinh nghiệm

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/08/2017
 : 31/08/2017
 Lương 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 5,000,000 VNĐ
 Lương   8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  5,000,000 VNĐ
Tuyển Nhân viên Kinh doanh thu nhập 6-15 triệu/ tháng làm việc tại HÀ NỘI

Tuyển Nhân viên Kinh doanh thu nhập 6-15 triệu/ tháng làm việc tại HÀ NỘI

 Công ty: 
 : Xây dựng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
29/09/2017
 : 29/09/2017
 Lương 6,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển nhân viên đóng gói bánh kẹo đi làm ngay (Miễn Trung Gian)
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ
Giám sát bán hàng thu nhập 10-15 triệu/ tháng, không yêu cầu kinh nghiệm làm việc

Giám sát bán hàng thu nhập 10-15 triệu/ tháng, không yêu cầu kinh nghiệm làm việc

 Công ty: 
 : Nội ngoại thất
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/08/2017
 : 31/08/2017
 Lương 10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 100,000 VNĐ
 Lương   10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  100,000 VNĐ
Giám sát bán hàng thu nhập cao, không yêu càu kinh nghiệm làm việc

Giám sát bán hàng thu nhập cao, không yêu càu kinh nghiệm làm việc

 Công ty: 
 : Nội ngoại thất
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/08/2017
 : 31/08/2017
 Lương 10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 100,000 VNĐ
 Lương   10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  100,000 VNĐ

 Tìm kiếm