Việc làm Sơn La (68)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Nhân viên kinh doanh phát triển thị trường ngành sơn
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển giám đốc miền thu nhập cao 12-15tr/ tháng làm việc tại nhiều tỉnh thành

Tuyển giám đốc miền thu nhập cao 12-15tr/ tháng làm việc tại nhiều tỉnh thành

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
04/04/2018
 : 04/04/2018
 Lương 12,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   12,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển giám đốc kinh doanh thu nhập cao 15-20tr/ tháng

Tuyển giám đốc kinh doanh thu nhập cao 15-20tr/ tháng

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
04/04/2018
 : 04/04/2018
 Lương 15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Kiểm soát nội bộ chi nhánh thu nhập 6-8tr/ tháng làm việc tại nhiều tỉnh thành

Kiểm soát nội bộ chi nhánh thu nhập 6-8tr/ tháng làm việc tại nhiều tỉnh thành

 Công ty: 
 : Kế toán / Kiểm toán
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/03/2018
 : 31/03/2018
 Lương 6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất