Việc làm Quảng Trị (55)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Giám sát bán hàng thu nhập cao 7-15tr/ tháng làm việc tại nhiều tỉnh thành

Giám sát bán hàng thu nhập cao 7-15tr/ tháng làm việc tại nhiều tỉnh thành

 Công ty: 
 : Tiếp thị / Marketing
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
14/02/2018
 : 14/02/2018
 Lương 7,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Quản lý vùng thu nhập cao 20-30tr/ tháng làm việc tại nhiều tỉnh thành

Quản lý vùng thu nhập cao 20-30tr/ tháng làm việc tại nhiều tỉnh thành

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
14/02/2018
 : 14/02/2018
 Lương 20,000,000 - 30,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   20,000,000 - 30,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển nhân viên tuyển dụng thu nhập cao 12-15tr/ tháng làm việc tại nhiều tình thành

Tuyển nhân viên tuyển dụng thu nhập cao 12-15tr/ tháng làm việc tại nhiều tình thành

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
14/02/2018
 : 14/02/2018
 Lương 12,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   12,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
Giám sát bán hàng thu nhập 10-20tr/ tháng làm việc tại Nghệ An - Quảng Bình - Hà Tĩnh - Quảng Trị

Giám sát bán hàng thu nhập 10-20tr/ tháng làm việc tại Nghệ An - Quảng Bình - Hà Tĩnh - Quảng Trị

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
07/02/2018
 : 07/02/2018
 Lương 10,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   10,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
Nhân Viên Sale [ Việc Làm Thu Nhập Cao] thu nhập 10-12tr/ tháng làm việc tại nhiều tỉnh

Nhân Viên Sale [ Việc Làm Thu Nhập Cao] thu nhập 10-12tr/ tháng làm việc tại nhiều tỉnh

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
03/01/2018
 : 03/01/2018
 Lương 10,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   10,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Quản Lý Khu Vực Bán Hàng Sơn Nước thu nhập cao 10-20tr/ tháng làm việc tại nhiều tỉnh
 Lương   10,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên Kinh doanh THU NHẬP 7-10TR/ THÁNG LÀM TẠI HÀ NỘI
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất