Việc làm Quảng Ninh (51)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Tuyển Lái Xe Tải Và Phụ Xe Giao Hàng(có bổ túc bằng b2 trở lên) làm việc tại Quảng ninh

Tuyển Lái Xe Tải Và Phụ Xe Giao Hàng(có bổ túc bằng b2 trở lên) làm việc tại Quảng ninh

 Công ty: 
 : Vận chuyển / Giao nhận / Kho
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 13,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   13,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Lái Xe Tải Và Phụ Xe (có bổ túc bằng b2 trở lên) thu nhập 14-15 triệu/ tháng

Lái Xe Tải Và Phụ Xe (có bổ túc bằng b2 trở lên) thu nhập 14-15 triệu/ tháng

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 14,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương   14,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ
Tuyển gấp lái xe tải từ 1,25t-16t và phụ xe,bốc xếp thu nhập cao 10-13 triệu/ tháng

Tuyển gấp lái xe tải từ 1,25t-16t và phụ xe,bốc xếp thu nhập cao 10-13 triệu/ tháng

 Công ty: 
 : Vận chuyển / Giao nhận / Kho
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/08/2017
 : 31/08/2017
 Lương 10,000,000 - 13,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương   10,000,000 - 13,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ
Kiến trúc sư Quy hoạch thu nhập cao 7-10 triệu/ tháng, làm việc tại Quảng Ninh

Kiến trúc sư Quy hoạch thu nhập cao 7-10 triệu/ tháng, làm việc tại Quảng Ninh

 Công ty: 
 : Kiến trúc
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/08/2017
 : 31/08/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Kiến trúc sư công trình thu nhập cao 7-10 triệu/ tháng, làm việc tại Quảng Bình

Kiến trúc sư công trình thu nhập cao 7-10 triệu/ tháng, làm việc tại Quảng Bình

 Công ty: 
 : Kiến trúc
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/08/2017
 : 31/08/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
PGBANK Chi nhánh Quảng Ninh, Hải Phòng- Chuyên viên quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp

PGBANK Chi nhánh Quảng Ninh, Hải Phòng- Chuyên viên quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp

 Công ty: 
 : Ngân hàng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/08/2017
 : 31/08/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
LÁI XE HẠNG B2 TRỞ LÊN, CÓ BỔ TÚC LÁI MỚI PHỤ XE GIAO HÀNG

LÁI XE HẠNG B2 TRỞ LÊN, CÓ BỔ TÚC LÁI MỚI PHỤ XE GIAO HÀNG

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/08/2017
 : 31/08/2017
 Lương 10,500,000 - 15,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương   10,500,000 - 15,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ
Tuyển Lái Xe Tải Và Phụ Xe Giao Hàng(có bổ túc) thu nhập 12-13 triệu/tháng

Tuyển Lái Xe Tải Và Phụ Xe Giao Hàng(có bổ túc) thu nhập 12-13 triệu/tháng

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 12,000,000 - 13,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   12,000,000 - 13,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
Tuyển Lái Xe Tải Và Phụ Xe bằng b2 trở lên (có bổ túc) lương 13-15 triệu
 Lương   13,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ
Tuyển Giám sát bán hàng làm việc toàn thời gian

Tuyển Giám sát bán hàng làm việc toàn thời gian

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 5,000,000 VNĐ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  5,000,000 VNĐ

 Tìm kiếm