Việc làm Quảng Bình (126)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Giám đốc miền

Giám đốc miền

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
00/00/0000
 : 00/00/0000
 Lương 10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 3,000,000 VNĐ
 Lương   10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  3,000,000 VNĐ
Tuyển nhân viên tuyển dụng thu nhập cao 12-15tr/ tháng làm việc tại nhiều tình thành

Tuyển nhân viên tuyển dụng thu nhập cao 12-15tr/ tháng làm việc tại nhiều tình thành

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
14/02/2018
 : 14/02/2018
 Lương 12,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   12,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
Giám sát bán hàng thu nhập 10-20tr/ tháng làm việc tại Nghệ An - Quảng Bình - Hà Tĩnh - Quảng Trị

Giám sát bán hàng thu nhập 10-20tr/ tháng làm việc tại Nghệ An - Quảng Bình - Hà Tĩnh - Quảng Trị

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
07/02/2018
 : 07/02/2018
 Lương 10,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   10,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
Giám đốc khu vực thu nhập 15-20tr/ tháng làm việc tại nhiều tỉnh thành

Giám đốc khu vực thu nhập 15-20tr/ tháng làm việc tại nhiều tỉnh thành

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
07/02/2018
 : 07/02/2018
 Lương 15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Giám sát bán hàng thu nhập 10-20tr/ tháng làm việc tại nhiều tỉnh thành

Giám sát bán hàng thu nhập 10-20tr/ tháng làm việc tại nhiều tỉnh thành

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
13/02/2018
 : 13/02/2018
 Lương 10,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 3,000,000 VNĐ
 Lương   10,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  3,000,000 VNĐ
Nhân viên kinh doanh sơn nước thu nhập 10-15tr/ tháng làm việc tại nhiều tỉnh thành
 Lương   10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ
Tuyển giám sát bán hàng thu nhập cao 20-25tr/ tháng

Tuyển giám sát bán hàng thu nhập cao 20-25tr/ tháng

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
17/01/2018
 : 17/01/2018
 Lương 20,000,000 - 25,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   20,000,000 - 25,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất