Việc làm / Tìm Việc Làm / Kết quả tìm việc làm

Việc làm Long An (552)

Giám Sát Bán Hàng

 Lương:  7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Thưởng:  Không tiền thưởng

Giám Đốc Miền

 Lương:  15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Thưởng:  Không tiền thưởng

Nhân Viên Giao Hàng Xe Tải

 Lương:  9,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Thưởng:  1,000,000 VNĐ

GIÁM SÁT BÁN HÀNG

 Lương:  7,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Thưởng:  Không tiền thưởng

NHÂN VIÊN GIAO HÀNG

 Lương:  6,500,000 - 10,000,000 VNĐ
 Thưởng:  Không tiền thưởng

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

 Lương:  5,612,000 VNĐ
 Thưởng:  1,000,000 VNĐ

Cần Tuyển 150 Nam Bốc Xếp Hàng Hóa Tại Kho

 Lương:  15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Thưởng:  Không tiền thưởng

Nhân Viên Thị Trường thu nhập 7-10tr/ tháng

 Lương:  7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Thưởng:  Không tiền thưởng

Cần Tuyển Gấp N/V Nam Nữ Trực Quầy Tủ Đồ Tại Siêu Thị Và Bảo Vệ

 Lương:  8,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Thưởng:  2,000,000 VNĐ

Cần Tuyển Gấp 30 Nam Nữ giám Sát An Ninh Và Trực Tủ Đồ Tại Siêu Thị

 Lương:  8,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Thưởng:  2,000,000 VNĐ