Việc làm Lạng Sơn (35)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Tuyển Nhân Viên lái Phụ Xe Tại Các Tỉnh lương cao 9-10 triệu/tháng, không yêu cầu kinh nghiệm
 Lương   9,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ
Tuyển Lái Xe Tải Và Phụ Xe bằng b2 trở lên (có bổ túc) lương 13-15 triệu
 Lương   13,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ
Tuyển Gấp Lái xe + Phụ xe đi giao hàng tại Lạng Sơn lương 8-14 triệu

Tuyển Gấp Lái xe + Phụ xe đi giao hàng tại Lạng Sơn lương 8-14 triệu

 Công ty: 
 : Vận chuyển / Giao nhận / Kho
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
18/08/2017
 : 18/08/2017
 Lương 8,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   8,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
(Tuyển Gấp) 2 Lái xe và 4 Phụ xe tại Lạng Sơn lương hấp dẫn 8-14 triệu

(Tuyển Gấp) 2 Lái xe và 4 Phụ xe tại Lạng Sơn lương hấp dẫn 8-14 triệu

 Công ty: 
 : Vận chuyển / Giao nhận / Kho
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/07/2017
 : 30/07/2017
 Lương 8,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   8,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
Nhân viên lái xe và phụ xe theo xe ô tô của công ty lương hấp dẫn 7-10 tr

Nhân viên lái xe và phụ xe theo xe ô tô của công ty lương hấp dẫn 7-10 tr

 Công ty: 
 : Vận chuyển / Giao nhận / Kho
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ
Tuyển Lái Xe - Phụ xe đi làm ngay

Tuyển Lái Xe - Phụ xe đi làm ngay

 Công ty: 
 : Vận chuyển / Giao nhận / Kho
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 9,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   9,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ
Tuyển Nhân Viên Lái Xe Tải Và Phụ Xe Giao Hàng

Tuyển Nhân Viên Lái Xe Tải Và Phụ Xe Giao Hàng

 Công ty: 
 : Vận chuyển / Giao nhận / Kho
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 9,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   9,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ
Tuyển Nhân Viên Lái Xe tải Và Phụ Xe Giao hàng

Tuyển Nhân Viên Lái Xe tải Và Phụ Xe Giao hàng

 Công ty: 
 : Vận chuyển / Giao nhận / Kho
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 9,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   9,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ
Tuyển Nhân Viên lái Xe Tải - Nhân viên Phụ Xe Giao hàng

Tuyển Nhân Viên lái Xe Tải - Nhân viên Phụ Xe Giao hàng

 Công ty: 
 : Vận chuyển / Giao nhận / Kho
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 9,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   9,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ
TUYỂN LÁI XE MÙA DU LỊCH 2017. Lh 0989.36.38.29

TUYỂN LÁI XE MÙA DU LỊCH 2017. Lh 0989.36.38.29

 Công ty: 
 : Vận chuyển / Giao nhận / Kho
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/08/2017
 : 30/08/2017
 Lương 8,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   8,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm