Việc làm / Tìm Việc Làm / Kết quả tìm việc làm

Việc làm Lai Châu (59)

Nhân Viên Tư Vấn

 Lương:  7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Thưởng:  5,000,000 VNĐ

Nhân viên kinh doanh phát triển thị trường ngành sơn thu nhập 7-10tr/ tháng

 Lương:  7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Thưởng:  Không tiền thưởng

TUYỂN THỢ NHÔM KÍNH + PHỤ THU NHẬP 8-10TR/ THÁNG

 Lương:  8,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Thưởng:  200,000 VNĐ

Tuyển giám đốc miền thu nhập cao 12-15tr/ tháng

 Lương:  12,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Thưởng:  Không tiền thưởng

Tuyển giám đốc miền thu nhập cao 12-15tr/ tháng làm việc tại nhiều tỉnh thành

 Lương:  12,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Thưởng:  Không tiền thưởng

Tuyển giám đốc kinh doanh thu nhập cao 15-20tr/ tháng

 Lương:  15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Thưởng:  Không tiền thưởng

Kiểm soát nội bộ chi nhánh thu nhập 6-8tr/ tháng làm việc tại nhiều tỉnh thành

 Lương:  6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Thưởng:  Không tiền thưởng

Việc làm cho người lớn tuổi thu nhập 7-10tr/ tháng

 Lương:  7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Thưởng:  500,000 VNĐ

Nhân viên trực tết nguyên đán thu nhập 5-6tr/ tháng làm việc tại nhiều tỉnh thành

 Lương:  5,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Thưởng:  500,000 VNĐ

Làm them Dịp Tết buổi tối 2-3h/ngày lương từ5-9tr/tháng uy tín

 Lương:  7,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Thưởng:  300,000 VNĐ