Việc làm Khánh Hòa (246)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Trưởng phòng Tổ chức Hành chính thu nhập cao 15-20tr/ tháng làm việc tại nhiều tỉnh thành
 Lương   15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Kế toán nội bộ, NV Văn Phòng thu nhập 3.5 -4.5tr/ tháng làm việc tại Khánh Hòa

Kế toán nội bộ, NV Văn Phòng thu nhập 3.5 -4.5tr/ tháng làm việc tại Khánh Hòa

 Công ty: 
 : Điện / Điện tử / Điện lạnh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
23/03/2018
 : 23/03/2018
 Lương 3,500,000 - 4,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,500,000 - 4,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
TUYỂN LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG THU NHẬP 6-9TR/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI NHIỀU TỈNH THÀNH
 Lương   6,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  100,000 VNĐ
 Việc làm Nha Trang Bảo mẫu Mầm non thu nhập 3-5tr/ tháng làm việc tại Khánh Hòa

Việc làm Nha Trang Bảo mẫu Mầm non thu nhập 3-5tr/ tháng làm việc tại Khánh Hòa

 Công ty: 
 : Giáo dục / Đào tạo
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
19/03/2018
 : 19/03/2018
 Lương 3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên Kinh doanh - Khu vực TP Nha Trang thu nhập 7-10tr/ tháng

Nhân viên Kinh doanh - Khu vực TP Nha Trang thu nhập 7-10tr/ tháng

 Công ty: 
 : Xây dựng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
19/03/2018
 : 19/03/2018
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 100,000 VNĐ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  100,000 VNĐ
Giám sát sảnh

Giám sát sảnh

 Công ty: 
 : Dịch vụ khách hàng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/03/2018
 : 31/03/2018
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên phục vụ thu nhập 3.5- 4.5tr/ tháng làm việc tại Khánh Hòa

Nhân viên phục vụ thu nhập 3.5- 4.5tr/ tháng làm việc tại Khánh Hòa

 Công ty: 
 : Nhà hàng / Khách sạn
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
22/02/2018
 : 22/02/2018
 Lương 3,500,000 - 4,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,500,000 - 4,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên quầy giải khát thu nhập 4.5tr -5tr/tháng làm việc tại Khánh Hòa

Nhân viên quầy giải khát thu nhập 4.5tr -5tr/tháng làm việc tại Khánh Hòa

 Công ty: 
 : Ngành Khác
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
14/02/2018
 : 14/02/2018
 Lương 4,500,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,500,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển giúp việc làm Tết và sau Tết thu nhập 7-8tr/ tháng làm việc tại TPHCM

Tuyển giúp việc làm Tết và sau Tết thu nhập 7-8tr/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
14/02/2018
 : 14/02/2018
 Lương 7,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất