Việc làm Hưng Yên (114)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Nhân Viên/quản Lý Phòng Kỹ Thuật Sản Xuất

Nhân Viên/quản Lý Phòng Kỹ Thuật Sản Xuất

 Công ty: 
 : Cơ khí / Ô tô / Tự động hóa
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
28/12/2017
 : 28/12/2017
 Lương 5,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất