Việc làm tại : Hải Phòng (47)

Hiện tại Viecoi có 47 tin tuyển dụng việc làm tại Hải Phòng

 Việc làm tại Hải Phòng (47)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
[Production] - Nhân viên phòng sản xuất - Anova Feed

[Production] - Nhân viên phòng sản xuất - Anova Feed

 Công ty: 
 : Nhóm ngành khác
 Nơi làm: 
Hải Phòng
 : Hải Phòng
 Hạn nộp: 
30/08/2016
 : 30/08/2016
 Lương 4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 100,000 VNĐ
 Lương
4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
100,000 VNĐ
[Driver] - Nhân viên lái xe nâng - Anova Feed

[Driver] - Nhân viên lái xe nâng - Anova Feed

 Công ty: 
 : Nhóm ngành khác
 Nơi làm: 
Hải Phòng
 : Hải Phòng
 Hạn nộp: 
30/08/2016
 : 30/08/2016
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
[Engineer] - Nhân viên Điều khiển - Anova Feed

[Engineer] - Nhân viên Điều khiển - Anova Feed

 Công ty: 
 : Kỹ thuật
 Nơi làm: 
Hải Phòng
 : Hải Phòng
 Hạn nộp: 
30/08/2016
 : 30/08/2016
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
[Engineer] - Nhân viên vận hành máy - Anova Feed

[Engineer] - Nhân viên vận hành máy - Anova Feed

 Công ty: 
 : Kỹ thuật
 Nơi làm: 
Hải Phòng
 : Hải Phòng
 Hạn nộp: 
30/08/2016
 : 30/08/2016
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
[Office] - Nhân viên điều hành tài/xe

[Office] - Nhân viên điều hành tài/xe

 Công ty: 
 : Dịch vụ
 Nơi làm: 
Hải Phòng
 : Hải Phòng
 Hạn nộp: 
30/08/2016
 : 30/08/2016
 Lương 5,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
5,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
 [Sale] - Nhân viên kinh doanh cước - Giao Nhận Toàn Cầu Richfield

[Sale] - Nhân viên kinh doanh cước - Giao Nhận Toàn Cầu Richfield

 Công ty: 
 : Sản xuất
 Nơi làm: 
Hải Phòng, Tp. Hồ Chí Minh
 : Hải Phòng, Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
30/08/2016
 : 30/08/2016
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
[Sales] - Nhân viên kinh doanh - 3M.OIL

[Sales] - Nhân viên kinh doanh - 3M.OIL

 Công ty: 
 : Dịch vụ
 Nơi làm: 
Hải Phòng
 : Hải Phòng
 Hạn nộp: 
21/12/2016
 : 21/12/2016
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
[Giáo dục] - English Teacher- Diffirent English

[Giáo dục] - English Teacher- Diffirent English

 Công ty: 
 : Hành chánh / Nhân sự
 Nơi làm: 
Hải Phòng
 : Hải Phòng
 Hạn nộp: 
30/08/2016
 : 30/08/2016
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
[Phần mềm] - Nhân Viên Kinh Doanh tại chi nhánh Hải Phòng - EzSolution

[Phần mềm] - Nhân Viên Kinh Doanh tại chi nhánh Hải Phòng - EzSolution

 Công ty: 
 : Bán Hàng / Tiếp Thị
 Nơi làm: 
Hải Phòng
 : Hải Phòng
 Hạn nộp: 
31/08/2016
 : 31/08/2016
 Lương 5,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
5,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Kỹ thuật viên tại Cty Ô tô Hải Phòng

Kỹ thuật viên tại Cty Ô tô Hải Phòng

 Công ty: 
 : Kỹ thuật
 Nơi làm: 
Hải Phòng
 : Hải Phòng
 Hạn nộp: 
31/07/2016
 : 31/07/2016
 Lương 6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ

 Tìm kiếm


Việc làm mới nhất