Việc làm Hải Phòng (278)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Nhân viên tạp vụ thu nhập 3-5tr/ tháng làm việc tại TPHCM

Nhân viên tạp vụ thu nhập 3-5tr/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
17/01/2018
 : 17/01/2018
 Lương 3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương   3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ
Nhân viên sửa đồ thu nhập cao 5-7tr/tháng làm việc tại Hải Phòng

Nhân viên sửa đồ thu nhập cao 5-7tr/tháng làm việc tại Hải Phòng

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
17/01/2018
 : 17/01/2018
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ
Nhân viên bán hàng thu nhập cao 5-10tr/ tháng làm việc tại Hải Phòng

Nhân viên bán hàng thu nhập cao 5-10tr/ tháng làm việc tại Hải Phòng

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
17/01/2018
 : 17/01/2018
 Lương 5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 2,000,000 VNĐ
 Lương   5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  2,000,000 VNĐ
TỔNG ĐÀI VIÊN 1080  thu nhập 4.5 - 8tr/ tháng làm việc tại TPHCM

TỔNG ĐÀI VIÊN 1080 thu nhập 4.5 - 8tr/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Dịch vụ khách hàng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
17/01/2018
 : 17/01/2018
 Lương 4,500,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương   4,500,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ
Nhân viên kinh doanh dịch vụ internet hộ gia đình thu nhập 10-25tr/ tháng

Nhân viên kinh doanh dịch vụ internet hộ gia đình thu nhập 10-25tr/ tháng

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
17/01/2018
 : 17/01/2018
 Lương 10,000,000 - 25,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   10,000,000 - 25,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Chuyên viên kinh doanh dịch vụ cho doanh nghiệp vừa & nhỏ

Chuyên viên kinh doanh dịch vụ cho doanh nghiệp vừa & nhỏ

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
17/01/2018
 : 17/01/2018
 Lương 7,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Chuyên viên kinh doanh dự án thu nhập 8-15tr/ tháng làm việc tại TPHCM- HÀ NỘI - HẢI PHÒNG - ĐÀ NẴNG

Chuyên viên kinh doanh dự án thu nhập 8-15tr/ tháng làm việc tại TPHCM- HÀ NỘI - HẢI PHÒNG - ĐÀ NẴNG

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
11/01/2018
 : 11/01/2018
 Lương 8,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   8,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Quản lý kinh doanh thu nhập cao 10-15tr/ tháng làm việc tại Hải Phòng

Quản lý kinh doanh thu nhập cao 10-15tr/ tháng làm việc tại Hải Phòng

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
17/01/2018
 : 17/01/2018
 Lương 10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Chuyên gia tư vấn giải pháp thu nhập cao 15-20tr/ tháng

Chuyên gia tư vấn giải pháp thu nhập cao 15-20tr/ tháng

 Công ty: 
 : Bưu chính viễn thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
11/01/2018
 : 11/01/2018
 Lương 15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất