Việc làm Hải Phòng (162)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Tuyển giám đốc miền thu nhập cao 7-10 triệu/ tháng làm việc tại Hải Phòng

Tuyển giám đốc miền thu nhập cao 7-10 triệu/ tháng làm việc tại Hải Phòng

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 5,000,000 VNĐ
 Lương   15,000,000 - 30,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  5,000,000 VNĐ
Nhân viên nhân sự  thu nhập 5-7 triệu/ tháng, yêu cầu có kinh nghiệm làm việc

Nhân viên nhân sự thu nhập 5-7 triệu/ tháng, yêu cầu có kinh nghiệm làm việc

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
11/10/2017
 : 11/10/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển Giám sát bán hàng không kinh nghiệm thu nhập 7-10 triệu/ tháng
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập cao 15-30 triệu/ tháng làm việc tại Hải Phòng

Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập cao 15-30 triệu/ tháng làm việc tại Hải Phòng

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   15,000,000 - 30,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyên nhân viên kinh doanh thu nhập 10-30 triệu/ tháng làm việc tại HẢI PHÒNG

Tuyên nhân viên kinh doanh thu nhập 10-30 triệu/ tháng làm việc tại HẢI PHÒNG

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/09/2017
 : 15/09/2017
 Lương 10,000,000 - 30,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   10,000,000 - 30,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển nhân viên kinh doanh thu nhập 7-10 triệu/ tháng làm việc tại Hải Phòng

Tuyển nhân viên kinh doanh thu nhập 7-10 triệu/ tháng làm việc tại Hải Phòng

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/09/2017
 : 15/09/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển gấp vị trí lái xe,phụ xe thu nhập cao 9-13 triệu/tháng có thể đi làm ngay

Tuyển gấp vị trí lái xe,phụ xe thu nhập cao 9-13 triệu/tháng có thể đi làm ngay

 Công ty: 
 : Vận chuyển / Giao nhận / Kho
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/08/2017
 : 31/08/2017
 Lương 9,000,000 - 13,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   9,000,000 - 13,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm