Việc làm Hải Phòng (133)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Tuyển Giám sát bán hàng làm việc toàn thời gian lương 7-10 triệu

Tuyển Giám sát bán hàng làm việc toàn thời gian lương 7-10 triệu

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 5,000,000 VNĐ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  5,000,000 VNĐ
Tuyển 5 Giám đốc miền tại nhiều khu vực

Tuyển 5 Giám đốc miền tại nhiều khu vực

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 7,000,000 - 25,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 5,000,000 VNĐ
 Lương   7,000,000 - 25,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  5,000,000 VNĐ
Tuyển dụng vị trí Thu Ngân cho cửa hàng điện máy

Tuyển dụng vị trí Thu Ngân cho cửa hàng điện máy

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 3,500,000 - 4,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng 100,000 VNĐ
 Lương   3,500,000 - 4,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng  100,000 VNĐ
nhân viên bán hàng lương cao từ 4-8 triệu, chế độ đãi ngộ tốt

nhân viên bán hàng lương cao từ 4-8 triệu, chế độ đãi ngộ tốt

 Công ty: 
 : Điện / Điện tử / Điện lạnh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
06/08/2017
 : 06/08/2017
 Lương 4,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 100,000 VNĐ
 Lương   4,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  100,000 VNĐ
TUYỂN QUẢN LÝ KHO LÀM VIỆC TOÀN THỜI GIAN TẠI HẢI PHÒNG

TUYỂN QUẢN LÝ KHO LÀM VIỆC TOÀN THỜI GIAN TẠI HẢI PHÒNG

 Công ty: 
 : Kế toán / Kiểm toán
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 100,000 VNĐ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  100,000 VNĐ
Giám sát kinh doanh sơn nước tại thị trường tỉnh thu nhập cao 7-10  triệu
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
KỸ THUẬT VIÊN PHOTOSHOP - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

KỸ THUẬT VIÊN PHOTOSHOP - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Ngành Khác
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
29/07/2017
 : 29/07/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Giáo dục / Đào tạo
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2017
 : 31/10/2017
 Lương 5,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
CÔNG NHÂN CƠ KHÍ - KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM

CÔNG NHÂN CƠ KHÍ - KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
KẾ TOÁN TỔNG HỢP - Yêu Cầu Có Kinh Nghiệm

KẾ TOÁN TỔNG HỢP - Yêu Cầu Có Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Tài chính / Đầu tư
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm