Việc làm Hà Nội (2195)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Chuyên Viên Marketing thu nhập 5-7 triệu/ tháng làm việc tại Hà Nội

Chuyên Viên Marketing thu nhập 5-7 triệu/ tháng làm việc tại Hà Nội

 Công ty: 
 : Tiếp thị / Marketing
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
10/10/2017
 : 10/10/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Chuyên viên tư vấn thẻ hội viên thu nhập cao 7-10 triệu/ tháng làm việc tại Hà Nội

Chuyên viên tư vấn thẻ hội viên thu nhập cao 7-10 triệu/ tháng làm việc tại Hà Nội

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Phụ trách Hành chính Nhân sự (làm việc tại TP HCM) thu nhập cao 10-15 triệu/ tháng

Phụ trách Hành chính Nhân sự (làm việc tại TP HCM) thu nhập cao 10-15 triệu/ tháng

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ
Trình dược viên ETC thu nhập cao 15-20t triệu/ tháng làm việc tại HÀ NỘI

Trình dược viên ETC thu nhập cao 15-20t triệu/ tháng làm việc tại HÀ NỘI

 Công ty: 
 : Y tế / Chăm sóc sức khỏe
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
Nhân viên nam nữ nhặt bóng tennis va bán vé xem phim làm theo ca đi làm ngay

Nhân viên nam nữ nhặt bóng tennis va bán vé xem phim làm theo ca đi làm ngay

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
12/10/2017
 : 12/10/2017
 Lương 180,000 - 200,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương   180,000 - 200,000 VNĐ
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ
Nam nhân viên lái xe và phụ xe giao hàng đi làm ngay

Nam nhân viên lái xe và phụ xe giao hàng đi làm ngay

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
12/10/2017
 : 12/10/2017
 Lương 7,000,000 - 7,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương   7,000,000 - 7,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ
Giám sát tín dụng KV Miền Bắc ( Supervisor)-ML 12-15 triệu - Mức lương 10 – 15 triệu

Giám sát tín dụng KV Miền Bắc ( Supervisor)-ML 12-15 triệu - Mức lương 10 – 15 triệu

 Công ty: 
 : Ngân hàng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/10/2017
 : 01/10/2017
 Lương 10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Lập trình viên .NET thu nhập cao 5-10 triệu/ tháng làm việc tại HÀ NỘI

Lập trình viên .NET thu nhập cao 5-10 triệu/ tháng làm việc tại HÀ NỘI

 Công ty: 
 : IT - Phần mềm / Lập Trình
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm