Việc làm Hà Nội (1780)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Nhân viên nữ làm việc tại cửa hàng bánh ngọt thu nhập 3-5 triệu/tháng, không yêu cầu kinh nghiệm

Nhân viên nữ làm việc tại cửa hàng bánh ngọt thu nhập 3-5 triệu/tháng, không yêu cầu kinh nghiệm

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Thợ quảng cáo, phụ thu nhập cao 6-10 triệu/ tháng, yêu cầu có kinh nghiệm làm việc

Thợ quảng cáo, phụ thu nhập cao 6-10 triệu/ tháng, yêu cầu có kinh nghiệm làm việc

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 6,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Thợ phụ điện thu nhập cao, không yêu cầu kinh nghiệm, làm việc tại Hà Nội

Thợ phụ điện thu nhập cao, không yêu cầu kinh nghiệm, làm việc tại Hà Nội

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 5,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển Thợ nhôm kính thu nhập 6-10 triệu/tháng, yêu cầu có kinh nghiệm làm việc

Tuyển Thợ nhôm kính thu nhập 6-10 triệu/tháng, yêu cầu có kinh nghiệm làm việc

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 6,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
TUYỂN NAM THỦ KHO THU NHẬP 5-8 TRIỆU/THÁNG, YÊU  CẦU CÓ KINH NGHIỆM

TUYỂN NAM THỦ KHO THU NHẬP 5-8 TRIỆU/THÁNG, YÊU CẦU CÓ KINH NGHIỆM

 Công ty: 
 : Quản lý chất lượng (QA/QC)
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/08/2017
 : 30/08/2017
 Lương 5,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển Thợ cơ khí thu nhập cao 6-15 triệu/tháng, yêu cầu có kinh nghiệm,làm việc tại HÀ NỘI

Tuyển Thợ cơ khí thu nhập cao 6-15 triệu/tháng, yêu cầu có kinh nghiệm,làm việc tại HÀ NỘI

 Công ty: 
 : Cơ khí / Ô tô / Tự động hóa
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 6,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên kinh doanh khu vực Miền Bắc thu nhập cao từ 12-15 triệu/tháng
 Lương   12,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
TUYỂN BẢO VỆ NHÀ MÁY THU NHẬP CAO, KHÔNG CẦN KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

TUYỂN BẢO VỆ NHÀ MÁY THU NHẬP CAO, KHÔNG CẦN KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

 Công ty: 
 : An Ninh / Bảo Vệ
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/08/2017
 : 30/08/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
THỢ CHUYÊN THÁO LẮP XE MÁY THU NHẬP CAO 5-7 TRIỆU, LÀM VIỆC TẠI HÀ NỘI

THỢ CHUYÊN THÁO LẮP XE MÁY THU NHẬP CAO 5-7 TRIỆU, LÀM VIỆC TẠI HÀ NỘI

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/08/2017
 : 30/08/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
TUYỂN NHÂN VIÊN GIAO HÀNG THU NHẬP 5-7 TRIỆU/THÁNG

TUYỂN NHÂN VIÊN GIAO HÀNG THU NHẬP 5-7 TRIỆU/THÁNG

 Công ty: 
 : Vận chuyển / Giao nhận / Kho
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/08/2017
 : 31/08/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất