Việc làm Hà Nội (2584)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
nhân viên cửa hàng bánh su kem Nhật Bản

nhân viên cửa hàng bánh su kem Nhật Bản

 Công ty: 
 : Bán lẻ / Bán sỉ
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
05/02/2018
 : 05/02/2018
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Chuyên viên tư vấn Visa thu nhập 5-15tr/ tháng làm việc tại nhiều tỉnh thành
 Lương   5,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên kế toán tại Hà Đông - Hà Nội

Nhân viên kế toán tại Hà Đông - Hà Nội

 Công ty: 
 : Kế toán / Kiểm toán
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/03/2018
 : 30/03/2018
 Lương 5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Phiên dịch tiếng Anh, tiếng Trung tại Hà Đông - Hà Nội

Phiên dịch tiếng Anh, tiếng Trung tại Hà Đông - Hà Nội

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/03/2018
 : 30/03/2018
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên lễ tân Hà Đông- Hà Nội

Nhân viên lễ tân Hà Đông- Hà Nội

 Công ty: 
 : Hành chính / Thư ký
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/03/2018
 : 30/03/2018
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Thợ + Phụ Điện Nước thu nhập 7-9tr/ tháng làm việc tại Hà Nội

Thợ + Phụ Điện Nước thu nhập 7-9tr/ tháng làm việc tại Hà Nội

 Công ty: 
 : Bảo trì / Sửa chữa
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
25/01/2018
 : 25/01/2018
 Lương 7,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Trình dược viên thu nhập 5-10tr/ tháng làm việc tại nhiều tỉnh thành

Trình dược viên thu nhập 5-10tr/ tháng làm việc tại nhiều tỉnh thành

 Công ty: 
 : Y tế / Chăm sóc sức khỏe
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
24/01/2018
 : 24/01/2018
 Lương 5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
 Giám sát viên thu nhập 7-15tr/ tháng làm việc tại nhiều tỉnh thành

Giám sát viên thu nhập 7-15tr/ tháng làm việc tại nhiều tỉnh thành

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
24/01/2018
 : 24/01/2018
 Lương 7,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
TUYỂN GẤP NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG HÀ NỘI THU NHẬP 5-10TR/ THÁNG

TUYỂN GẤP NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG HÀ NỘI THU NHẬP 5-10TR/ THÁNG

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
24/01/2018
 : 24/01/2018
 Lương 5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH THỊ TRƯỜNG THU NHẬP 8-12TR/ THÁNG

TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH THỊ TRƯỜNG THU NHẬP 8-12TR/ THÁNG

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
24/01/2018
 : 24/01/2018
 Lương 8,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 5,000,000 VNĐ
 Lương   8,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  5,000,000 VNĐ

 Tìm kiếm