Việc làm Hà Nội (1157)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
NHÂN VIÊN BUỒNG PHÒNG - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

NHÂN VIÊN BUỒNG PHÒNG - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Nhà hàng / Khách sạn
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
18/05/2017
 : 18/05/2017
 Lương 4,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIÊN BELLMAN - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

NHÂN VIÊN BELLMAN - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Nhà hàng / Khách sạn
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
18/05/2017
 : 18/05/2017
 Lương 4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIÊN LỄ TÂN KHÁCH SẠN (TIẾNG NHẬT)

NHÂN VIÊN LỄ TÂN KHÁCH SẠN (TIẾNG NHẬT)

 Công ty: 
 : Nhà hàng / Khách sạn
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/05/2017
 : 30/05/2017
 Lương 4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Tiếng Nhật N3 - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

Nhân Viên Tiếng Nhật N3 - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Điện / Điện tử / Điện lạnh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
18/05/2017
 : 18/05/2017
 Lương 10,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   10,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Kinh Doanh - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Làm Việc

Nhân Viên Kinh Doanh - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Làm Việc

 Công ty: 
 : Dịch vụ khách hàng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/05/2017
 : 30/05/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Văn Phòng Kiêm Tư Vấn - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

Nhân Viên Văn Phòng Kiêm Tư Vấn - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Giáo dục / Đào tạo
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ
Cần Tuyển Thợ Thi Công Ngành Điện Lạnh, Lạnh Công Nghiệp

Cần Tuyển Thợ Thi Công Ngành Điện Lạnh, Lạnh Công Nghiệp

 Công ty: 
 : Điện / Điện tử / Điện lạnh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/06/2017
 : 15/06/2017
 Lương 6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Kế Toán Kho Làm Việc Tại Hà Nội

Nhân Viên Kế Toán Kho Làm Việc Tại Hà Nội

 Công ty: 
 : Kế toán / Kiểm toán
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Bán Hàng Tại Cửa Hàng - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

Nhân Viên Bán Hàng Tại Cửa Hàng - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

Chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Bảo hiểm
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/05/2017
 : 31/05/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất