Việc làm tại : Hà Nội (633)

Hiện tại Viecoi có 633 tin tuyển dụng việc làm tại Hà Nội

 Việc làm tại Hà Nội (633)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Nhân viên phục vụ bàn

Nhân viên phục vụ bàn

 Công ty: 
 : Khách sạn / Du lịch
 Nơi làm: 
Hà Nội
 : Hà Nội
 Hạn nộp: 
31/12/2016
 : 31/12/2016
 Lương 3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Bảo vệ nhà hàng

Bảo vệ nhà hàng

 Công ty: 
 : Dịch vụ
 Nơi làm: 
Hà Nội
 : Hà Nội
 Hạn nộp: 
31/12/2016
 : 31/12/2016
 Lương 3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Trình dược viên OTC

Trình dược viên OTC

 Công ty: 
 : Chăm sóc sức khỏe
 Nơi làm: 
Hà Nội
 : Hà Nội
 Hạn nộp: 
31/12/2016
 : 31/12/2016
 Lương 5,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
5,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ BÁO CHÍ

CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ BÁO CHÍ

 Công ty: 
 : Bán Hàng / Tiếp Thị
 Nơi làm: 
Hà Nội
 : Hà Nội
 Hạn nộp: 
31/12/2016
 : 31/12/2016
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
CỘNG TÁC VIÊN BÁN HÀNG (HÀ NỘI)

CỘNG TÁC VIÊN BÁN HÀNG (HÀ NỘI)

 Công ty: 
 : Bán Hàng / Tiếp Thị
 Nơi làm: 
Hà Nội
 : Hà Nội
 Hạn nộp: 
31/12/2016
 : 31/12/2016
 Lương 1,500,000 - 2,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
1,500,000 - 2,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Nhân viên tuyển sinh & trợ giảng

Nhân viên tuyển sinh & trợ giảng

 Công ty: 
 : Giáo dục / Đào tạo
 Nơi làm: 
Hà Nội
 : Hà Nội
 Hạn nộp: 
15/01/2017
 : 15/01/2017
 Lương 3,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương
3,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
500,000 VNĐ
CÔNG TY BÌNH MINH CUNG CẤP NGƯỜI GIÚP VIỆC TỐT NHẤT CHO BẠN

CÔNG TY BÌNH MINH CUNG CẤP NGƯỜI GIÚP VIỆC TỐT NHẤT CHO BẠN

 Công ty: 
 : Dịch vụ
 Nơi làm: 
Hà Nội
 : Hà Nội
 Hạn nộp: 
30/12/2020
 : 30/12/2020
 Lương 800,000 - 1,200,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
800,000 - 1,200,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Nhân Viên Kế Toán

Nhân Viên Kế Toán

 Công ty: 
 : Kế toán / Tài chính
 Nơi làm: 
Hà Nội
 : Hà Nội
 Hạn nộp: 
31/01/2017
 : 31/01/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH VÀ MARKETING

TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH VÀ MARKETING

 Công ty: 
 : Bán Hàng / Tiếp Thị
 Nơi làm: 
Hà Nội
 : Hà Nội
 Hạn nộp: 
31/12/2016
 : 31/12/2016
 Lương 9,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương
9,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
500,000 VNĐ
Chuyên viên kinh doanh bất động sản

Chuyên viên kinh doanh bất động sản

 Công ty: 
 : Xây dựng
 Nơi làm: 
Hà Nội
 : Hà Nội
 Hạn nộp: 
31/01/2017
 : 31/01/2017
 Lương 1,200,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
1,200,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ

 Tìm kiếm


Việc làm mới nhất