Việc làm Hà Nội (1780)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
TUYỂN NHÂN VIÊN DÁN NILON TRÊN MÁY CAO TẦN THU NHẬP CAO 5-7 TRIỆU/THÁNG

TUYỂN NHÂN VIÊN DÁN NILON TRÊN MÁY CAO TẦN THU NHẬP CAO 5-7 TRIỆU/THÁNG

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/08/2017
 : 31/08/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển thợ điện nước thu nhập cao, yêu cầu có kinh nghiệm, đi làm ngay tại Hà Nội

Tuyển thợ điện nước thu nhập cao, yêu cầu có kinh nghiệm, đi làm ngay tại Hà Nội

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển Thợ mộc ,phụ chuyên gỗ công nghiệp thu nhập 8-15 triệu/tháng yêu cầu có kinh nghiệm làm việc

Tuyển Thợ mộc ,phụ chuyên gỗ công nghiệp thu nhập 8-15 triệu/tháng yêu cầu có kinh nghiệm làm việc

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 8,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   8,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nam Telesale nhân sự thu nhập 5-7 triệu/tháng không yêu cầu kinh nghiệm làm việc

Nam Telesale nhân sự thu nhập 5-7 triệu/tháng không yêu cầu kinh nghiệm làm việc

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Thợ phụ sơn gỗ P.U, gỗ công nghiệp  thu nhập cao 4-6  triệu,làm việc tại Hà Nội

Thợ phụ sơn gỗ P.U, gỗ công nghiệp thu nhập cao 4-6 triệu,làm việc tại Hà Nội

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên phục vụ bàn tại nhà hàng Nhật Bản thu nhập 5-7 triệu/tháng, không yêu cầu kinh nghiệm

Nhân viên phục vụ bàn tại nhà hàng Nhật Bản thu nhập 5-7 triệu/tháng, không yêu cầu kinh nghiệm

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Thợ điện nước thu nhập cao lương từ 6-10 triệu/tháng làm việc tại Hà Nội

Thợ điện nước thu nhập cao lương từ 6-10 triệu/tháng làm việc tại Hà Nội

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 6,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG BIẾT TIẾNG HÀN THU NHẬP 6-7 TRIỆU/ THÁNG, YÊU CẦU CÓ KINH NGHIỆM

NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG BIẾT TIẾNG HÀN THU NHẬP 6-7 TRIỆU/ THÁNG, YÊU CẦU CÓ KINH NGHIỆM

 Công ty: 
 : Hành chính / Thư ký
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/08/2017
 : 31/08/2017
 Lương 6,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương   6,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  1,000,000 VNĐ
LĐPT  làm công việc giặt là thu nhập 5-7 triệu/tháng, yêu cầu có kinh nghiệm làm việc

LĐPT làm công việc giặt là thu nhập 5-7 triệu/tháng, yêu cầu có kinh nghiệm làm việc

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển Thợ nhôm kính thu nhập cao lương từ 6-12 triệu/tháng, yêu cầu có kinh nghiệm làm việc

Tuyển Thợ nhôm kính thu nhập cao lương từ 6-12 triệu/tháng, yêu cầu có kinh nghiệm làm việc

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 6,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm