Việc làm Hà Nội (1157)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Nhân Viên Kinh Doanh - Lương Cao Lên Đến 20.000.000 VNĐ

Nhân Viên Kinh Doanh - Lương Cao Lên Đến 20.000.000 VNĐ

 Công ty: 
 : Bất động sản
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
10/06/2017
 : 10/06/2017
 Lương 15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương   15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ
Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng - Kế Toán

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng - Kế Toán

 Công ty: 
 : Hành chính / Thư ký
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/05/2017
 : 31/05/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển Dụng Nhân Viên TIẾNG NHẬT - Lương Cao Lên Đến 20.000.000 VNĐ

Tuyển Dụng Nhân Viên TIẾNG NHẬT - Lương Cao Lên Đến 20.000.000 VNĐ

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/07/2017
 : 30/07/2017
 Lương 7,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển Gấp NV Order, NV Phục Vụ Nam, Phụ Bếp - Lương Cao Lên Đến 50.000.000 VNĐ

Tuyển Gấp NV Order, NV Phục Vụ Nam, Phụ Bếp - Lương Cao Lên Đến 50.000.000 VNĐ

 Công ty: 
 : Nhà hàng / Khách sạn
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/05/2017
 : 31/05/2017
 Lương 3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Trình Dược Viên OTC - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

Trình Dược Viên OTC - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Dược phẩm
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
10/06/2017
 : 10/06/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Chuyên Viên Quản Trị Dịch Vụ Phỏng Vấn Tiếng Anh

Chuyên Viên Quản Trị Dịch Vụ Phỏng Vấn Tiếng Anh

 Công ty: 
 : Giáo dục / Đào tạo
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIÊN KẾ TOÁN LÀM DỰ ÁN - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN LÀM DỰ ÁN - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Kế toán / Kiểm toán
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Kinh Doanh - Lương Cao Lên Đến 20.000.000 VNĐ

Nhân Viên Kinh Doanh - Lương Cao Lên Đến 20.000.000 VNĐ

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
10/06/2017
 : 10/06/2017
 Lương 15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương   15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ
Nhân Viên Tư Vấn Tuyển Sinh - Lương Cao Lên Đến 18.000.000 VNĐ

Nhân Viên Tư Vấn Tuyển Sinh - Lương Cao Lên Đến 18.000.000 VNĐ

 Công ty: 
 : Tư vấn
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
20/05/2017
 : 20/05/2017
 Lương 6,000,000 - 18,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 18,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Kinh Doanh - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Làm Việc

Nhân Viên Kinh Doanh - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Làm Việc

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/05/2017
 : 31/05/2017
 Lương 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương   5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  1,000,000 VNĐ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất