Việc làm Hà Nội (2300)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
nhân viên kinh doanh thương mại điện và nhân viên khai thác quảng cáo trên báo

nhân viên kinh doanh thương mại điện và nhân viên khai thác quảng cáo trên báo

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/12/2017
 : 15/12/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ
Phóng viên báo điện tử thu nhập 3-5tr/ tháng tại HÀ NỘI

Phóng viên báo điện tử thu nhập 3-5tr/ tháng tại HÀ NỘI

 Công ty: 
 : Truyền hình / Báo chí / Biên tập
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/12/2017
 : 15/12/2017
 Lương 3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Giám đốc kinh doanh thu nhập 10-15tr /tháng tại HÀ NỘI

Giám đốc kinh doanh thu nhập 10-15tr /tháng tại HÀ NỘI

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/12/2017
 : 15/12/2017
 Lương 10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 5,000,000 VNĐ
 Lương   10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  5,000,000 VNĐ
Nhân viên Data thu nhập 4-5tr/ tháng làm việc tại HÀ NỘI

Nhân viên Data thu nhập 4-5tr/ tháng làm việc tại HÀ NỘI

 Công ty: 
 : Quảng cáo / Đối ngoại / Truyền Thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/12/2017
 : 15/12/2017
 Lương 4,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển dụng Nhân viên Facebook marketing lương từ 9-12tr

Tuyển dụng Nhân viên Facebook marketing lương từ 9-12tr

 Công ty: 
 : Giáo dục / Đào tạo
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/11/2017
 : 30/11/2017
 Lương 9,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   9,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển lái xe công ty có thưởng khi đi làm, lương 7-15tr có kinh nghiệm làm việc

Tuyển lái xe công ty có thưởng khi đi làm, lương 7-15tr có kinh nghiệm làm việc

 Công ty: 
 : Vận chuyển / Giao nhận / Kho
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/12/2017
 : 31/12/2017
 Lương 7,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   7,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
Tuyển gấp nữ tạp vụ khu Hà Nội (đi làm ngay) có thưởng khi đi làm,lương 3tr6-4tr

Tuyển gấp nữ tạp vụ khu Hà Nội (đi làm ngay) có thưởng khi đi làm,lương 3tr6-4tr

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/12/2017
 : 15/12/2017
 Lương 3,600,000 - 4,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 100,000 VNĐ
 Lương   3,600,000 - 4,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  100,000 VNĐ
Tuyển gấp tạp vụ khu Hà Đông thu nhập 4tr/ tháng làm việc tại HÀ NỘI

Tuyển gấp tạp vụ khu Hà Đông thu nhập 4tr/ tháng làm việc tại HÀ NỘI

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/12/2017
 : 15/12/2017
 Lương 3,600,000 - 4,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 100,000 VNĐ
 Lương   3,600,000 - 4,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  100,000 VNĐ
Nữ tạp vụ (khu vực Hà Đông ) thu nhập 4tr/ tháng làm tại HÀ NỘI

Nữ tạp vụ (khu vực Hà Đông ) thu nhập 4tr/ tháng làm tại HÀ NỘI

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
27/11/2017
 : 27/11/2017
 Lương 3,600,000 - 4,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 100,000 VNĐ
 Lương   3,600,000 - 4,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  100,000 VNĐ
Nữ tạp vụ khu vực Hà Đông (đi làm ngay) thu nhập 4tr/ tháng tại TPHCM

Nữ tạp vụ khu vực Hà Đông (đi làm ngay) thu nhập 4tr/ tháng tại TPHCM

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/12/2017
 : 15/12/2017
 Lương 3,600,000 - 4,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 100,000 VNĐ
 Lương   3,600,000 - 4,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  100,000 VNĐ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất