Việc làm Hà Nội (2667)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Nhân viên pha chế Bartender thu nhập 7-10tr/tháng làm việc tại HÀ NỘI

Nhân viên pha chế Bartender thu nhập 7-10tr/tháng làm việc tại HÀ NỘI

 Công ty: 
 : Nhà hàng / Khách sạn
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
14/02/2018
 : 14/02/2018
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Sales Online Cho Khách Sạn Làm Việc Tại Hà Nội Hoặc Sài Gòn

Sales Online Cho Khách Sạn Làm Việc Tại Hà Nội Hoặc Sài Gòn

 Công ty: 
 : Nhà hàng / Khách sạn
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
14/02/2018
 : 14/02/2018
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐIỆN LẠNH, KỸ THUẬT ĐIỆN NƯỚC thu nhập 5-8tr/ tháng

TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐIỆN LẠNH, KỸ THUẬT ĐIỆN NƯỚC thu nhập 5-8tr/ tháng

 Công ty: 
 : Điện / Điện tử / Điện lạnh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
14/02/2018
 : 14/02/2018
 Lương 5,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên Kỹ thuật Bảo trì THU NHẬP 10-12TR/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI

Nhân viên Kỹ thuật Bảo trì THU NHẬP 10-12TR/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI

 Công ty: 
 : Bảo trì / Sửa chữa
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
14/02/2018
 : 14/02/2018
 Lương 10,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   10,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển nhân viên content Marketing thu nhập 7-10tr/tháng làm việc tại Hà Nội

Tuyển nhân viên content Marketing thu nhập 7-10tr/tháng làm việc tại Hà Nội

 Công ty: 
 : Tiếp thị / Marketing
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/02/2018
 : 15/02/2018
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển nhân viên chăm sóc khách hàng & Hành chính thu nhập 5-7tr/ tháng làm việc tại Hà Nội

Tuyển nhân viên chăm sóc khách hàng & Hành chính thu nhập 5-7tr/ tháng làm việc tại Hà Nội

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
14/02/2018
 : 14/02/2018
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên kinh doanh - bán hàng thu nhập cao 7-10tr/ tháng làm tại Hà Nội

Nhân viên kinh doanh - bán hàng thu nhập cao 7-10tr/ tháng làm tại Hà Nội

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
14/02/2018
 : 14/02/2018
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
Nhân Viên Tư Vấn thu nhập 5-7tr/ tháng làm việc tại Hà Nội

Nhân Viên Tư Vấn thu nhập 5-7tr/ tháng làm việc tại Hà Nội

 Công ty: 
 : Tư vấn
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
28/02/2018
 : 28/02/2018
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển nhân viên nhân sự thu nhập 5-7tr/ tháng

Tuyển nhân viên nhân sự thu nhập 5-7tr/ tháng

 Công ty: 
 : Hành chính / Thư ký
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
14/02/2018
 : 14/02/2018
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ
Nhân viên telesales thu nhập 5-7tr/ tháng làm việc tại Hà Nội

Nhân viên telesales thu nhập 5-7tr/ tháng làm việc tại Hà Nội

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
14/02/2018
 : 14/02/2018
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ

 Tìm kiếm