Việc làm Hà Giang (46)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Tuyển nhân viên kinh doanh, nhân viên phát triển thị trường THU NHẬP CAO
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ
lái xe phụ xe làm tại hà giang

lái xe phụ xe làm tại hà giang

 Công ty: 
 : Vận chuyển / Giao nhận / Kho
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
10/10/2017
 : 10/10/2017
 Lương 11,000,000 - 14,400,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   11,000,000 - 14,400,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất