Việc làm Đồng Tháp (63)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
GIÁM SÁT BÁN HÀNG - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Làm Việc

GIÁM SÁT BÁN HÀNG - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Làm Việc

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
22/07/2017
 : 22/07/2017
 Lương 7,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương   7,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  1,000,000 VNĐ
GIÁM ĐỐC KINH DOANH - Lương Cao Lên Đến 20.000.000 VNĐ

GIÁM ĐỐC KINH DOANH - Lương Cao Lên Đến 20.000.000 VNĐ

 Công ty: 
 : Xây dựng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Kinh Doanh Phụ Gia Thức Ăn Chăn Nuôi

Nhân Viên Kinh Doanh Phụ Gia Thức Ăn Chăn Nuôi

 Công ty: 
 : Nông nghiệp
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIÊN TELESALES - CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TẠI VĂN PHÒNG.

NHÂN VIÊN TELESALES - CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TẠI VĂN PHÒNG.

 Công ty: 
 : Bảo hiểm
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Giám Sát Bán Hàng Sơn Nước - Không Yêu Cầu Trình Độ Bằng Cấp

Giám Sát Bán Hàng Sơn Nước - Không Yêu Cầu Trình Độ Bằng Cấp

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
16/06/2017
 : 16/06/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Kinh Doanh Bán Hàng - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Làm Việc

Nhân Viên Kinh Doanh Bán Hàng - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Làm Việc

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
17/06/2017
 : 17/06/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh, Sales, Bán Hàng Về Phụ Gia Và Thức Ăn Bổ Sung Cho Vật Nuôi.
 Lương   10,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Giám Sát Bán Hàng Ngành Sơn Nước - Ưu Tiên Có Kinh Nghiệm

Giám Sát Bán Hàng Ngành Sơn Nước - Ưu Tiên Có Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/07/2017
 : 15/07/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 3,000,000 VNĐ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  3,000,000 VNĐ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất