Việc làm Đồng Nai (199)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG CÓ KỊNH NGHIỆM

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG CÓ KỊNH NGHIỆM

 Công ty: 
 : Hành chính / Thư ký
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/08/2017
 : 31/08/2017
 Lương 6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương   6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  1,000,000 VNĐ
Tuyển Nhân Viên Bảo Vệ Giám Sát Văn Phòng, Khu Cao Ốc.

Tuyển Nhân Viên Bảo Vệ Giám Sát Văn Phòng, Khu Cao Ốc.

 Công ty: 
 : An Ninh / Bảo Vệ
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
10/07/2017
 : 10/07/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển Nhân Viên Bảo Vệ Giám Sát Văn Phòng, Khu Cao Ốc.

Tuyển Nhân Viên Bảo Vệ Giám Sát Văn Phòng, Khu Cao Ốc.

 Công ty: 
 : An Ninh / Bảo Vệ
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/07/2017
 : 30/07/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHÂT- ĐỒNG NAI (có xe đưa đón tại TP.HCM)

BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHÂT- ĐỒNG NAI (có xe đưa đón tại TP.HCM)

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/09/2017
 : 15/09/2017
 Lương 400 - 500 USD
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương   400 - 500 USD
 Tiền thưởng  1,000,000 VNĐ
NHÂN VIỆC KỸ THUẬT BIẾT TIẾNG NHẬT-ĐỒNG NAI

NHÂN VIỆC KỸ THUẬT BIẾT TIẾNG NHẬT-ĐỒNG NAI

 Công ty: 
 : Cơ khí / Ô tô / Tự động hóa
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/09/2017
 : 15/09/2017
 Lương 15,000,000 - 17,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương   15,000,000 - 17,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  1,000,000 VNĐ
TRƯỞNG BỘ PHẬN VẬN CHUYỂN BIẾT TIẾNG ANH- ĐỒNG NAI (có xe đưa đón tại TP.HCM)

TRƯỞNG BỘ PHẬN VẬN CHUYỂN BIẾT TIẾNG ANH- ĐỒNG NAI (có xe đưa đón tại TP.HCM)

 Công ty: 
 : Vận chuyển / Giao nhận / Kho
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/09/2017
 : 15/09/2017
 Lương 500 - 800 USD
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương   500 - 800 USD
 Tiền thưởng  1,000,000 VNĐ
NHÂN VIÊN THU MUA - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

NHÂN VIÊN THU MUA - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
28/07/2017
 : 28/07/2017
 Lương 6,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Bảo Trì, Vận Hành Máy, Sản Xuất, Dự Án

Nhân Viên Bảo Trì, Vận Hành Máy, Sản Xuất, Dự Án

 Công ty: 
 : Bảo trì / Sửa chữa
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
27/07/2017
 : 27/07/2017
 Lương 6,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên IT - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

Nhân Viên IT - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : IT - Phần mềm / Lập Trình
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
27/07/2017
 : 27/07/2017
 Lương 6,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
THƯ KÍ KINH DOANH - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

THƯ KÍ KINH DOANH - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất