Việc làm Đà Nẵng (1316)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Cần gấp 6 nhân viên bán hàng tại Đà Nẵng

Cần gấp 6 nhân viên bán hàng tại Đà Nẵng

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/03/2018
 : 31/03/2018
 Lương 2,800,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   2,800,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Cộng tác bán hàng tại đại lý Đà Nẵng

Cộng tác bán hàng tại đại lý Đà Nẵng

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/03/2018
 : 31/03/2018
 Lương 2,200,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   2,200,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG – TƯ VẤN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG – TƯ VẤN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/03/2018
 : 31/03/2018
 Lương 4,000,000 - 5,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 5,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Cần gấp 8 nhân viên cộng tác bán hàng

Cần gấp 8 nhân viên cộng tác bán hàng

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/03/2018
 : 31/03/2018
 Lương 3,000,000 - 5,800,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,000,000 - 5,800,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY – LÀM VIỆC NGAY

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY – LÀM VIỆC NGAY

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/03/2018
 : 31/03/2018
 Lương 3,000,000 - 5,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,000,000 - 5,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TẠI ĐẠI LÝ ĐÀ NẴNG

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TẠI ĐẠI LÝ ĐÀ NẴNG

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/03/2018
 : 31/03/2018
 Lương 2,500,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   2,500,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Cần 10 Nam/ Nữ hỗ trợ bán hàng tại các CSKD trong tp. Đà Nẵng

Cần 10 Nam/ Nữ hỗ trợ bán hàng tại các CSKD trong tp. Đà Nẵng

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/03/2018
 : 31/03/2018
 Lương 3,700,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,700,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Chuyên viên tư vấn Bất Động Sản thu nhập 4-30tr/ tháng

Chuyên viên tư vấn Bất Động Sản thu nhập 4-30tr/ tháng

 Công ty: 
 : Bất động sản
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
10/04/2018
 : 10/04/2018
 Lương 4,000,000 - 30,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 30,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân sự tiền lương ( chi nhánh HCM & Đà Nẵng) thu nhập 7-10tr

Nhân sự tiền lương ( chi nhánh HCM & Đà Nẵng) thu nhập 7-10tr

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
10/04/2018
 : 10/04/2018
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất