Việc làm Đà Nẵng (271)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Tuyển Dụng Nhân Viên Kinh Doanh - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

Tuyển Dụng Nhân Viên Kinh Doanh - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
CHUYÊN VIÊN PHÒNG NHÂN SỰ - Yêu Cầu Có Kinh Nghiệm

CHUYÊN VIÊN PHÒNG NHÂN SỰ - Yêu Cầu Có Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Bảo hiểm
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/05/2017
 : 31/05/2017
 Lương 7,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Chuyên Viên Tư Vấn Bất Động Sản ( Trình Độ Trung Cấp Trở Lên)

Chuyên Viên Tư Vấn Bất Động Sản ( Trình Độ Trung Cấp Trở Lên)

 Công ty: 
 : Tư vấn
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
10/06/2017
 : 10/06/2017
 Lương 10,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương   10,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ
TUYỂN CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG - KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM

TUYỂN CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG - KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/05/2017
 : 31/05/2017
 Lương 4,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
GIÁM SÁT BÁN HÀNG - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Làm Việc
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Tư Vấn Thẩm Mỹ - Giới Thiệu, Tư Vấn Đến Khách Hàng Về Các Gói Điều Trị

Nhân Viên Tư Vấn Thẩm Mỹ - Giới Thiệu, Tư Vấn Đến Khách Hàng Về Các Gói Điều Trị

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 7,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Bác Sĩ Thẩm Mỹ ( Điều Trị Và Chăm Sóc Da) - Lương Cao Cạnh Tranh

Bác Sĩ Thẩm Mỹ ( Điều Trị Và Chăm Sóc Da) - Lương Cao Cạnh Tranh

 Công ty: 
 : Y tế / Chăm sóc sức khỏe
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 15,000,000 - 40,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   15,000,000 - 40,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Quản Lý Chi Nhánh Trung Tâm Điều Trị - Lương Cao Hấp Dẫn

Quản Lý Chi Nhánh Trung Tâm Điều Trị - Lương Cao Hấp Dẫn

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 18,000,000 - 25,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   18,000,000 - 25,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Kỹ Thuật - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

Nhân Viên Kỹ Thuật - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Điện / Điện tử / Điện lạnh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Phòng Nhân Sự - Lương Cơ Bản + Hoa Hồng

Nhân Viên Phòng Nhân Sự - Lương Cơ Bản + Hoa Hồng

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/05/2017
 : 31/05/2017
 Lương 4,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất