Việc làm Đà Nẵng (679)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Nhân viên thợ điện lạnh thu nhập 7-10 triệu tháng làm việc tại Đà Nẵng

Nhân viên thợ điện lạnh thu nhập 7-10 triệu tháng làm việc tại Đà Nẵng

 Công ty: 
 : Điện / Điện tử / Điện lạnh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2017
 : 31/10/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên  thợ cơ khí,phụ cơ khí

Nhân viên thợ cơ khí,phụ cơ khí

 Công ty: 
 : Cơ khí / Ô tô / Tự động hóa
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2017
 : 31/10/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên giao dịch thu nhập 5-7 triệu/ tháng làm việc tại Đà Nẵng

Nhân viên giao dịch thu nhập 5-7 triệu/ tháng làm việc tại Đà Nẵng

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2017
 : 31/10/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Trợ lý giám đốc sản xuất

Trợ lý giám đốc sản xuất

 Công ty: 
 : Hành chính / Thư ký
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
16/11/2017
 : 16/11/2017
 Lương 10,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   10,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Hành Chính- Nhân Sự thu nhập 5-7 triệu/ tháng làm tại TPHCM

Nhân Viên Hành Chính- Nhân Sự thu nhập 5-7 triệu/ tháng làm tại TPHCM

 Công ty: 
 : Hành chính / Thư ký
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2017
 : 31/10/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Văn Phòng thu nhập 5-7 triệu/ tháng làm việc tại ĐÀ NẴNG

Nhân Viên Văn Phòng thu nhập 5-7 triệu/ tháng làm việc tại ĐÀ NẴNG

 Công ty: 
 : Hành chính / Thư ký
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2017
 : 31/10/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Bán Hàng thu nhập 3 triệu/ tháng làm việc tại ĐÀ NẴNG

Nhân Viên Bán Hàng thu nhập 3 triệu/ tháng làm việc tại ĐÀ NẴNG

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2017
 : 31/10/2017
 Lương 2,500,000 - 3,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   2,500,000 - 3,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
Tuyển nhân viên xử lí đơn hàng 5-7 triệu/ tháng làm việc tại ĐÀ NĂNG

Tuyển nhân viên xử lí đơn hàng 5-7 triệu/ tháng làm việc tại ĐÀ NĂNG

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2017
 : 31/10/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
Nhân Viên Chăm Sóc KH tại Đà Nẵng THU NHẬP 6-7 TRIỆU/ THÁNG

Nhân Viên Chăm Sóc KH tại Đà Nẵng THU NHẬP 6-7 TRIỆU/ THÁNG

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2017
 : 31/10/2017
 Lương 6,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên lao động phổ thông thu nhập 5-6 triệu/ tháng làm việc tại ĐÀ NẴNG

Nhân viên lao động phổ thông thu nhập 5-6 triệu/ tháng làm việc tại ĐÀ NẴNG

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2017
 : 31/10/2017
 Lương 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   5,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất