Việc làm Đà Nẵng (1035)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Lao động phổ thông phụ bán hàng và trực quầy theo ca

Lao động phổ thông phụ bán hàng và trực quầy theo ca

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/12/2017
 : 30/12/2017
 Lương 2,300,000 - 4,600,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   2,300,000 - 4,600,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên tư vấn và chăm sóc khách hàng

Nhân viên tư vấn và chăm sóc khách hàng

 Công ty: 
 : Tư vấn
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/12/2017
 : 30/12/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ
Giám Sát Bán Hàng Khu Vực Tây Nguyên thu nhập 10-20tr/ tháng
 Lương   10,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Quản Lý Khu Vực Bán Hàng Sơn Nước thu nhập cao 10-20tr/ tháng làm việc tại nhiều tỉnh
 Lương   10,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên công nghệ thông tin thu nhập 4-6tr/ tháng làm việc tại Đà Nẵng

Nhân viên công nghệ thông tin thu nhập 4-6tr/ tháng làm việc tại Đà Nẵng

 Công ty: 
 : Du lịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
29/12/2017
 : 29/12/2017
 Lương 4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
BẢO VỆ LƯƠNG CAO TẠI HỒ CHÍ MINH THU NHẬP 5-7TR/ THÁNG

BẢO VỆ LƯƠNG CAO TẠI HỒ CHÍ MINH THU NHẬP 5-7TR/ THÁNG

 Công ty: 
 : An Ninh / Bảo Vệ
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
29/12/2017
 : 29/12/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ
Tuyển nhân viên văn phòng hành chính thu nhập 5-6.5tr/ tháng làm việc tại Đà Nẵng

Tuyển nhân viên văn phòng hành chính thu nhập 5-6.5tr/ tháng làm việc tại Đà Nẵng

 Công ty: 
 : Hành chính / Thư ký
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
29/12/2017
 : 29/12/2017
 Lương 5,000,000 - 6,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   5,000,000 - 6,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
Nhân viên nam nữ lao động phổ thông thu nhập 4.5 -6tr/ tháng làm việc tại Đà Nẵng

Nhân viên nam nữ lao động phổ thông thu nhập 4.5 -6tr/ tháng làm việc tại Đà Nẵng

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
29/12/2017
 : 29/12/2017
 Lương 4,500,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   4,500,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất