Việc làm Đà Nẵng (277)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Nhân Viên Lái Xe Đầu Kéo - Không Yêu Cầu Trình Độ

Nhân Viên Lái Xe Đầu Kéo - Không Yêu Cầu Trình Độ

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
27/05/2017
 : 27/05/2017
 Lương 8,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   8,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIÊN KIẾN TRÚC SƯ - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

NHÂN VIÊN KIẾN TRÚC SƯ - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Kiến trúc
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
27/05/2017
 : 27/05/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Lái Xe Múc, Lái Xe Ủi, Xe Đào, Xe Lu, Xe Xúc Lật, Xe Ben

Nhân Viên Lái Xe Múc, Lái Xe Ủi, Xe Đào, Xe Lu, Xe Xúc Lật, Xe Ben

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
27/05/2017
 : 27/05/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIÊN LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG ( Phụ Xe, Bốc Xếp,...)

NHÂN VIÊN LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG ( Phụ Xe, Bốc Xếp,...)

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
27/05/2017
 : 27/05/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIÊN BẾP CHÍNH, PHỤ TRÁCH HỆ THỐNG BẾP

NHÂN VIÊN BẾP CHÍNH, PHỤ TRÁCH HỆ THỐNG BẾP

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
06/05/2017
 : 06/05/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIÊN BẢO VỆ - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

NHÂN VIÊN BẢO VỆ - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
06/05/2017
 : 06/05/2017
 Lương 4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
SALES EXECUTIVE

SALES EXECUTIVE

 Công ty: 
 : Xây dựng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/05/2017
 : 30/05/2017
 Lương 12,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   12,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIÊN TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Làm Việc

NHÂN VIÊN TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Làm Việc

 Công ty: 
 : Bất động sản
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
10/05/2017
 : 10/05/2017
 Lương 10,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   10,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ
Nhân viên Lái xe múc, lái xe ủi,xe đào,xe lu,xe xúc lật, xe ben

Nhân viên Lái xe múc, lái xe ủi,xe đào,xe lu,xe xúc lật, xe ben

 Công ty: 
 : Vận chuyển / Giao nhận / Kho
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
27/05/2017
 : 27/05/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
TUYỂN 03 NHÂN VIÊN KẾ TOÁN - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Làm Việc

TUYỂN 03 NHÂN VIÊN KẾ TOÁN - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Làm Việc

 Công ty: 
 : Kế toán / Kiểm toán
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
20/05/2017
 : 20/05/2017
 Lương 4,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất