Việc làm Đà Nẵng (617)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Tuyển nhân viên văn phòng thu nhập 5-8 triệu/ tháng làm việc tại Đà Nẵng

Tuyển nhân viên văn phòng thu nhập 5-8 triệu/ tháng làm việc tại Đà Nẵng

 Công ty: 
 : Hành chính / Thư ký
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 5,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương   5,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ
Tuyển nhân viên bán hàng thu nhập 3-5 triệu/ tháng làm việc tại Đà Nẵng

Tuyển nhân viên bán hàng thu nhập 3-5 triệu/ tháng làm việc tại Đà Nẵng

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2017
 : 31/10/2017
 Lương 3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển nhân viên văn phòng, chăm sóc khách hàng thu nhập 4,5-6,5 triệu/ tháng làm việc tại ĐÀ NẴNG

Tuyển nhân viên văn phòng, chăm sóc khách hàng thu nhập 4,5-6,5 triệu/ tháng làm việc tại ĐÀ NẴNG

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2017
 : 31/10/2017
 Lương 4,500,000 - 6,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   4,500,000 - 6,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
Tuyển nhân viên bán hàng thu nhập 4,5-6,5 triệu/ tháng làm việc tại Đà Nẵng

Tuyển nhân viên bán hàng thu nhập 4,5-6,5 triệu/ tháng làm việc tại Đà Nẵng

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
18/10/2017
 : 18/10/2017
 Lương 4,500,000 - 6,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   4,500,000 - 6,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
Nhân viên nhân sự  thu nhập 5-7 triệu/ tháng, yêu cầu có kinh nghiệm làm việc

Nhân viên nhân sự thu nhập 5-7 triệu/ tháng, yêu cầu có kinh nghiệm làm việc

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
11/10/2017
 : 11/10/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển nhân viên văn phòng thu nhập 5-6 triệu/ tháng làm việc tại ĐÀ NẴNG

Tuyển nhân viên văn phòng thu nhập 5-6 triệu/ tháng làm việc tại ĐÀ NẴNG

 Công ty: 
 : Hành chính / Thư ký
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   5,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
Tuyển Giám sát bán hàng không kinh nghiệm thu nhập 7-10 triệu/ tháng
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIÊN KINH DOANH THU NHẬP 5-7 TRIỆU/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI TPHCM, ĐÀ NẴNG

NHÂN VIÊN KINH DOANH THU NHẬP 5-7 TRIỆU/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI TPHCM, ĐÀ NẴNG

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển Lái Xe - làm việc tại Đà Nẵng

Tuyển Lái Xe - làm việc tại Đà Nẵng

 Công ty: 
 : Vận chuyển / Giao nhận / Kho
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm