Việc làm Đà Nẵng (1240)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Cần gấp 6 nhân viên bán hàng tại Đà Nẵng thu nhập 2.2 -5.5tr/ tháng

Cần gấp 6 nhân viên bán hàng tại Đà Nẵng thu nhập 2.2 -5.5tr/ tháng

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
08/02/2018
 : 08/02/2018
 Lương 2,200,000 - 5,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   2,200,000 - 5,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
8 NHÂN VIÊN TIẾNG NHẬT N4 - KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM

8 NHÂN VIÊN TIẾNG NHẬT N4 - KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM

 Công ty: 
 : Xây dựng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/01/2018
 : 31/01/2018
 Lương 6,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương   6,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG thu nhập 4-5tr/ tháng làm việc tại Đà Nẵng

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG thu nhập 4-5tr/ tháng làm việc tại Đà Nẵng

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/02/2018
 : 01/02/2018
 Lương 4,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Cần 4 nam/nữ tư vấn bán hàng  tại chỗ thu nhập 2.3tr- 5.7tr/ tháng

Cần 4 nam/nữ tư vấn bán hàng tại chỗ thu nhập 2.3tr- 5.7tr/ tháng

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/01/2018
 : 31/01/2018
 Lương 2,300,000 - 5,700,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   2,300,000 - 5,700,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Cần gấp 6 nhân viên bán hàng tại Đà Nẵng thu  nhập 2.2 - 5.5tr/ tháng

Cần gấp 6 nhân viên bán hàng tại Đà Nẵng thu nhập 2.2 - 5.5tr/ tháng

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/01/2018
 : 31/01/2018
 Lương 2,200,000 - 5,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   2,200,000 - 5,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên chốt khách hàng thu nhập 7-10tr/ tháng làm việc tại HÀ NỘI - TPHCM - ĐÀ NẴNG

Nhân viên chốt khách hàng thu nhập 7-10tr/ tháng làm việc tại HÀ NỘI - TPHCM - ĐÀ NẴNG

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/01/2018
 : 30/01/2018
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 2,000,000 VNĐ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  2,000,000 VNĐ
Nhân viên thị trường thu nhập 7-15tr/ tháng làm việc tại nhiều tỉnh thành

Nhân viên thị trường thu nhập 7-15tr/ tháng làm việc tại nhiều tỉnh thành

 Công ty: 
 : Xây dựng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
29/01/2018
 : 29/01/2018
 Lương 7,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   7,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ

 Tìm kiếm