Việc làm Đà Nẵng (420)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Nhân viên hành chính nhân sự

Nhân viên hành chính nhân sự

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
27/07/2017
 : 27/07/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên kế toán viên

Nhân viên kế toán viên

 Công ty: 
 : Kế toán / Kiểm toán
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
27/07/2017
 : 27/07/2017
 Lương 4,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên thợ mộc

Nhân viên thợ mộc

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
27/07/2017
 : 27/07/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển nhân viên kinh doanh toàn thời gian tại Hà Nội và Đà Nẵng

Tuyển nhân viên kinh doanh toàn thời gian tại Hà Nội và Đà Nẵng

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
25/07/2017
 : 25/07/2017
 Lương 3,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   3,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ
Tuyển Giám đốc Miền (Khu vực Miền Trung và Tây Nguyên) lương hấp dẫn
 Lương   15,000,000 - 30,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển dụng vị trí trưởng phòng tuyển dụng có kinh nghiệm tại Đà Nẵng

Tuyển dụng vị trí trưởng phòng tuyển dụng có kinh nghiệm tại Đà Nẵng

 Công ty: 
 : Bảo hiểm
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyến dụng nhân viên bán vé máy bay có kinh nghiệm tại Hà Nội và Đà Nẵng

Tuyến dụng nhân viên bán vé máy bay có kinh nghiệm tại Hà Nội và Đà Nẵng

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
25/07/2017
 : 25/07/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển dụng vị trí Giám sát bán hàng tại Miền Trung - Tây Nguyên
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển Kế Toán Trưởng có kinh nghiệm tại Đà Nẵng

Tuyển Kế Toán Trưởng có kinh nghiệm tại Đà Nẵng

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm