Việc làm tại : Đà Nẵng (143)

Hiện tại Viecoi có 143 tin tuyển dụng việc làm tại Đà Nẵng

 Việc làm tại Đà Nẵng (143)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Tuyển Nhân viên Tư vấn - Chăm sóc khách hàng

Tuyển Nhân viên Tư vấn - Chăm sóc khách hàng

 Công ty: 
 : Bán Hàng / Tiếp Thị
 Nơi làm: 
Đà Nẵng
 : Đà Nẵng
 Hạn nộp: 
30/11/2016
 : 30/11/2016
 Lương 3,500,000 - 5,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
3,500,000 - 5,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Nhân viên Tư vấn - Chăm sóc khách hàng

Nhân viên Tư vấn - Chăm sóc khách hàng

 Công ty: 
 : Bán Hàng / Tiếp Thị
 Nơi làm: 
Đà Nẵng
 : Đà Nẵng
 Hạn nộp: 
30/11/2016
 : 30/11/2016
 Lương 3,500,000 - 5,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
3,500,000 - 5,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Nhân Viên Tư Vấn - CSKH

Nhân Viên Tư Vấn - CSKH

 Công ty: 
 : Dịch vụ
 Nơi làm: 
Đà Nẵng
 : Đà Nẵng
 Hạn nộp: 
30/11/2016
 : 30/11/2016
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Nhân Viên Bán Hàng tại Cửa Hàng

Nhân Viên Bán Hàng tại Cửa Hàng

 Công ty: 
 : Bán Hàng / Tiếp Thị
 Nơi làm: 
Đà Nẵng
 : Đà Nẵng
 Hạn nộp: 
10/11/2016
 : 10/11/2016
 Lương 3,500,000 - 4,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
3,500,000 - 4,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Nhân viên kinh doanh Bất Động Sản tại Đà Nẵng

Nhân viên kinh doanh Bất Động Sản tại Đà Nẵng

 Công ty: 
 : Xây dựng
 Nơi làm: 
Đà Nẵng
 : Đà Nẵng
 Hạn nộp: 
30/11/2016
 : 30/11/2016
 Lương 5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Nhân viên kinh doanh Bất Động Sản

Nhân viên kinh doanh Bất Động Sản

 Công ty: 
 : Xây dựng
 Nơi làm: 
Lâm Đồng, Đà Nẵng
 : Lâm Đồng, Đà Nẵng
 Hạn nộp: 
30/11/2016
 : 30/11/2016
 Lương 5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Nhân viên Bán Hàng Máy Tính, Laptop

Nhân viên Bán Hàng Máy Tính, Laptop

 Công ty: 
 : Bán Hàng / Tiếp Thị
 Nơi làm: 
Đà Nẵng
 : Đà Nẵng
 Hạn nộp: 
15/12/2016
 : 15/12/2016
 Lương 3,500,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
3,500,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Nhân viên Văn Phòng Tổng hợp

Nhân viên Văn Phòng Tổng hợp

 Công ty: 
 : Bán Hàng / Tiếp Thị
 Nơi làm: 
Đà Nẵng
 : Đà Nẵng
 Hạn nộp: 
20/11/2016
 : 20/11/2016
 Lương 4,000,000 - 5,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
4,000,000 - 5,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Nhân viên Bán Hàng

Nhân viên Bán Hàng

 Công ty: 
 : Bán Hàng / Tiếp Thị
 Nơi làm: 
Đà Nẵng
 : Đà Nẵng
 Hạn nộp: 
20/11/2016
 : 20/11/2016
 Lương 2,000,000 - 4,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
2,000,000 - 4,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Nhân viên kinh doanh - Lái xe - Bốc vác

Nhân viên kinh doanh - Lái xe - Bốc vác

 Công ty: 
 : Xây dựng
 Nơi làm: 
Đà Nẵng
 : Đà Nẵng
 Hạn nộp: 
30/11/2016
 : 30/11/2016
 Lương 4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương
4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
1,000,000 VNĐ

 Tìm kiếm


Việc làm mới nhất