Việc làm Đà Nẵng (190)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
TUYỂN QUẢN LÝ KINH DOANH LÀM VIỆC THÊM TẠI NHÀ

TUYỂN QUẢN LÝ KINH DOANH LÀM VIỆC THÊM TẠI NHÀ

 Công ty: 
 : Quảng cáo / Đối ngoại / Truyền Thông
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng
 : Tp. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng
 Hạn nộp: 
10/12/2017
 : 10/12/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Chuyên Viên Xử Lý Nợ Pháp Lý tại Miền Trung

Chuyên Viên Xử Lý Nợ Pháp Lý tại Miền Trung

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
Đà Nẵng, Bình Định, Gia Lai, Khánh Hòa, Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế
 : Đà Nẵng, Bình Định, Gia Lai, Khánh Hòa, Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế
 Hạn nộp: 
28/02/2017
 : 28/02/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân sự tiếng Nhật N4 - Đà Nẵng

Nhân sự tiếng Nhật N4 - Đà Nẵng

 Công ty: 
 : Hành chính / Thư ký
 Nơi làm: 
Đà Nẵng
 : Đà Nẵng
 Hạn nộp: 
09/04/2017
 : 09/04/2017
 Lương 6,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Kế toán bán hàng

Kế toán bán hàng

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
Đà Nẵng
 : Đà Nẵng
 Hạn nộp: 
31/01/2017
 : 31/01/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
CHUYÊN VIÊN KINH DOANH BĐS

CHUYÊN VIÊN KINH DOANH BĐS

 Công ty: 
 : Bất động sản
 Nơi làm: 
Đà Nẵng
 : Đà Nẵng
 Hạn nộp: 
20/02/2017
 : 20/02/2017
 Lương 3,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG

NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG

 Công ty: 
 : Hành chính / Thư ký
 Nơi làm: 
Đà Nẵng
 : Đà Nẵng
 Hạn nộp: 
25/12/2016
 : 25/12/2016
 Lương 2,000,000 - 3,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   2,000,000 - 3,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
LẬP TRÌNH VIÊN

LẬP TRÌNH VIÊN

 Công ty: 
 : IT - Phần mềm / Lập Trình
 Nơi làm: 
Đà Nẵng
 : Đà Nẵng
 Hạn nộp: 
25/12/2016
 : 25/12/2016
 Lương 3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Cần tuyển gấp trưởng nhóm kinh doanh

Cần tuyển gấp trưởng nhóm kinh doanh

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
Đà Nẵng
 : Đà Nẵng
 Hạn nộp: 
18/12/2016
 : 18/12/2016
 Lương 3,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên kinh doanh

Nhân viên kinh doanh

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
Đà Nẵng
 : Đà Nẵng
 Hạn nộp: 
07/03/2017
 : 07/03/2017
 Lương 3,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển nhân viên

Tuyển nhân viên

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
Đà Nẵng
 : Đà Nẵng
 Hạn nộp: 
31/12/2016
 : 31/12/2016
 Lương 12,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   12,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếmViệc làm mới nhất