Việc làm Đà Nẵng (721)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Nhân viên thợ mộc,phụ mộc thu nhập 7-10 triệu/ tháng tại Đà Nẵng

Nhân viên thợ mộc,phụ mộc thu nhập 7-10 triệu/ tháng tại Đà Nẵng

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2017
 : 31/10/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên cây xanh

Nhân viên cây xanh

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
26/10/2017
 : 26/10/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
TUYỂN 7 NV BÁN HÀNG - THU NHẬP CAO 4-5,5 TRIỆU/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI TPHCM

TUYỂN 7 NV BÁN HÀNG - THU NHẬP CAO 4-5,5 TRIỆU/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI TPHCM

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2017
 : 31/10/2017
 Lương 4,000,000 - 5,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   4,000,000 - 5,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ
TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THU NHẬP 4- 5,5 TRIỆU/ THÁNG TẠI TPHCM

TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THU NHẬP 4- 5,5 TRIỆU/ THÁNG TẠI TPHCM

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2017
 : 31/10/2017
 Lương 4,000,000 - 5,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   4,000,000 - 5,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ
kinh doanh thu nhập 5-10 triệu/ tháng làm việc tại Đà Nẵng

kinh doanh thu nhập 5-10 triệu/ tháng làm việc tại Đà Nẵng

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2017
 : 31/10/2017
 Lương 5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
TUYỂN 10 NHÂN VIỀN BÁN HÀNG - LƯƠNG CAO thu nhập 4,5-6 triệu/ tháng

TUYỂN 10 NHÂN VIỀN BÁN HÀNG - LƯƠNG CAO thu nhập 4,5-6 triệu/ tháng

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2017
 : 31/10/2017
 Lương 4,500,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   4,500,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ
TUYỂN 10 NHÂN VIỀN BÁN HÀNG - LƯƠNG CAO LÀM TẠI ĐÀ NẴNG

TUYỂN 10 NHÂN VIỀN BÁN HÀNG - LƯƠNG CAO LÀM TẠI ĐÀ NẴNG

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2017
 : 31/10/2017
 Lương 4,500,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   4,500,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ
Tuyển nhân viên Bán hàng thu nhập 4,5 -6 triệu/ tháng làm tại ĐÀ NẴNG

Tuyển nhân viên Bán hàng thu nhập 4,5 -6 triệu/ tháng làm tại ĐÀ NẴNG

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2017
 : 31/10/2017
 Lương 4,500,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   4,500,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ
Nhân viên bảo trì  điện thu nhập 5-7 triệu/ tháng làm việc tại Đà Nẵng

Nhân viên bảo trì điện thu nhập 5-7 triệu/ tháng làm việc tại Đà Nẵng

 Công ty: 
 : Điện / Điện tử / Điện lạnh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
26/10/2017
 : 26/10/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên thợ điện lạnh thu nhập 7-10 triệu tháng làm việc tại Đà Nẵng

Nhân viên thợ điện lạnh thu nhập 7-10 triệu tháng làm việc tại Đà Nẵng

 Công ty: 
 : Điện / Điện tử / Điện lạnh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
26/10/2017
 : 26/10/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất