Việc làm Đà Nẵng (516)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Nhân viên Kỹ sư  chăn nuôi thu nhập cao 7-10 triệu/ tháng, không yêu cầu kinh nghiệm

Nhân viên Kỹ sư chăn nuôi thu nhập cao 7-10 triệu/ tháng, không yêu cầu kinh nghiệm

 Công ty: 
 : Chăn nuôi / Thú y
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
24/08/2017
 : 24/08/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên lao dộng phổ thông thu nhập 5-7 triệu/ tháng, không yêu cầu kinh nghiệm

Nhân viên lao dộng phổ thông thu nhập 5-7 triệu/ tháng, không yêu cầu kinh nghiệm

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển nhân viên Lái xe múc, lái xe ủi,xe đào,xe ben thu nhập cao, làm việc tại ĐÀ NẴNG

Tuyển nhân viên Lái xe múc, lái xe ủi,xe đào,xe ben thu nhập cao, làm việc tại ĐÀ NẴNG

 Công ty: 
 : Vận chuyển / Giao nhận / Kho
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển nhân viên bếp chính thu nhập cao 7-10 triệu/ tháng làm việc tại Đà Nẵng

Tuyển nhân viên bếp chính thu nhập cao 7-10 triệu/ tháng làm việc tại Đà Nẵng

 Công ty: 
 : Ngành Khác
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên kiến trúc sư thu nhập 7-10 triệu/ tháng làm việc tại ĐÀ NẴNG

Nhân viên kiến trúc sư thu nhập 7-10 triệu/ tháng làm việc tại ĐÀ NẴNG

 Công ty: 
 : Kiến trúc
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển nhân viên bảo vệ thu nhập 4-6 triệu tháng làm việc tại ĐÀ NẴNG

Tuyển nhân viên bảo vệ thu nhập 4-6 triệu tháng làm việc tại ĐÀ NẴNG

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
23/09/2017
 : 23/09/2017
 Lương 4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên làm tại văn phòng thu nhập cao 5-8 triệu/ tháng không yêu cầu kinh nghiệm làm việc

Nhân viên làm tại văn phòng thu nhập cao 5-8 triệu/ tháng không yêu cầu kinh nghiệm làm việc

 Công ty: 
 : Hành chính / Thư ký
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 5,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển nhân viên kinh doanh thu doanh 4,5-6 triệu/ tháng làm việc tại ĐÀ NẴNG

Tuyển nhân viên kinh doanh thu doanh 4,5-6 triệu/ tháng làm việc tại ĐÀ NẴNG

 Công ty: 
 : Bán lẻ / Bán sỉ
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 4,500,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,500,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Chuyên Viên Tư Vấn Khách Hàng thu nhập 7-10 triệu/ tháng làm việc tại ĐÀ NẴNG

Chuyên Viên Tư Vấn Khách Hàng thu nhập 7-10 triệu/ tháng làm việc tại ĐÀ NẴNG

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm