Việc làm Đà Nẵng (271)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Thợ Điện Bảo Trì, Bảo Dưỡng Máy Móc Theo Chỉ Đạo

Thợ Điện Bảo Trì, Bảo Dưỡng Máy Móc Theo Chỉ Đạo

 Công ty: 
 : Sản xuất / Vận hành sản xuất
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 6,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển Lao Động Phổ Thông Vận Hành Máy

Tuyển Lao Động Phổ Thông Vận Hành Máy

 Công ty: 
 : Sản xuất / Vận hành sản xuất
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 6,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Wordpress/PHP Developer - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

Wordpress/PHP Developer - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : IT - Phần mềm / Lập Trình
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/05/2017
 : 31/05/2017
 Lương 4,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Receptionist - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Làm Việc

Receptionist - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Làm Việc

 Công ty: 
 : Hành chính / Thư ký
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
20/05/2017
 : 20/05/2017
 Lương 4,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Bán Hàng Và Tư Vấn Sản Phẩm

Nhân Viên Bán Hàng Và Tư Vấn Sản Phẩm

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
12/05/2017
 : 12/05/2017
 Lương 3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
TUYỂN VỊ TRÍ GIÁM SÁT BÁN HÀNG - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

TUYỂN VỊ TRÍ GIÁM SÁT BÁN HÀNG - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
TUYỂN VỊ TRÍ GIÁM ĐỐC MIỀN - LƯƠNG CAO LÊN ĐẾN 40.000.000 VNĐ

TUYỂN VỊ TRÍ GIÁM ĐỐC MIỀN - LƯƠNG CAO LÊN ĐẾN 40.000.000 VNĐ

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 25,000,000 - 40,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   25,000,000 - 40,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
GIÁM ĐỐC MIỀN - Lương Cao Hấp Dẫn
 Lương   7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
GIÁM ĐỐC KINH DOANH ( Điều Hành Tối Thiệu 1 Nhãn Hàng Của Công Ty) - Lương Cao
 Lương   10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIÊN TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN - Lương Cao Hấp Dẫn Lên Đến 20.000.000 VNĐ

NHÂN VIÊN TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN - Lương Cao Hấp Dẫn Lên Đến 20.000.000 VNĐ

 Công ty: 
 : Bất động sản
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/05/2017
 : 31/05/2017
 Lương 15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất