Việc làm Đà Nẵng (1206)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
CTV bán hàng thu nhập 4-6.5tr/ tháng làm tại Đà Nẵng

CTV bán hàng thu nhập 4-6.5tr/ tháng làm tại Đà Nẵng

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
24/01/2018
 : 24/01/2018
 Lương 4,000,000 - 6,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 6,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Lập trình viên Fullstack (Fullstack Developer) tại Đà Nẵng

Lập trình viên Fullstack (Fullstack Developer) tại Đà Nẵng

 Công ty: 
 : IT - Phần mềm / Lập Trình
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
09/02/2018
 : 09/02/2018
 Lương 6,000,000 - 13,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương   6,000,000 - 13,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  1,000,000 VNĐ
Cần gấp 5 nam/nữ bán hàng và phụ bán hàng tại chỗ thu nhập 4-7tr/ tháng tại Đà Nẵng

Cần gấp 5 nam/nữ bán hàng và phụ bán hàng tại chỗ thu nhập 4-7tr/ tháng tại Đà Nẵng

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
22/01/2018
 : 22/01/2018
 Lương 4,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Cần bổ sung thêm 4 vị trí bán hàng tại chỗ thu nhập 3-6tr/ tháng

Cần bổ sung thêm 4 vị trí bán hàng tại chỗ thu nhập 3-6tr/ tháng

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
22/01/2018
 : 22/01/2018
 Lương 2,900,000 - 6,300,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   2,900,000 - 6,300,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Đại lý Như Thủy mới khai trương cần gấp 6 nhân viên bán hàng

Đại lý Như Thủy mới khai trương cần gấp 6 nhân viên bán hàng

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
22/01/2018
 : 22/01/2018
 Lương 3,500,000 - 6,200,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,500,000 - 6,200,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Cần gấp 8 nhân viên bán hàng tại đại lý Hải Châu thu nhập 3.2 - 5.6tr/ tháng

Cần gấp 8 nhân viên bán hàng tại đại lý Hải Châu thu nhập 3.2 - 5.6tr/ tháng

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/01/2018
 : 31/01/2018
 Lương 3,200,000 - 5,600,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,200,000 - 5,600,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Cửa hàng Như Thủy cần gấp 8 vị trí bán hàng tại chỗ

Cửa hàng Như Thủy cần gấp 8 vị trí bán hàng tại chỗ

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
22/01/2018
 : 22/01/2018
 Lương 4,500,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,500,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm