Việc làm / Tìm Việc Làm / Kết quả tìm việc làm

Việc làm Đà Nẵng (1410)

QUẢN LÝ NHÀ PHÂN PHỐI thu nhập 10-40tr/ tháng làm việc tại nhiều tỉnh

 Lương:  10,000,000 - 40,000,000 VNĐ
 Thưởng:  5,000,000 VNĐ

Nhân viên tư vấn sản phẩm CNTT (Presale, Product manager)

 Lương:  5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Thưởng:  Không tiền thưởng

Giám sát bán hàng thu nhập cao 12-20tr/ tháng làm việc tại nhiều tỉnh thành

 Lương:  12,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Thưởng:  Không tiền thưởng

Chuyên viên tư vấn tài chính thu nhập 5-7tr/ tháng

 Lương:  5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Thưởng:  Không tiền thưởng

Lập Trình Viên tại Đà Nẵng làm việc từ T2- T6

 Lương:  3,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Thưởng:  Không tiền thưởng

Quản lý Online thu nhập 5-7tr/ tháng

 Lương:  5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Thưởng:  Không tiền thưởng

Cửa hàng Phó tại Đà Nẵng

 Lương:  4,500,000 - 6,500,000 VNĐ
 Thưởng:  Không tiền thưởng

Nhân viên Nữ làm việc tại chỗ thu nhập 5tr/ tháng

 Lương:  5,000,000 VNĐ
 Thưởng:  200,000 VNĐ

Nhân Viên Hành Chính văn Phòng

 Lương:  5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Thưởng:  Không tiền thưởng

Nhân Viên Hành Chính văn Phòng

 Lương:  5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Thưởng:  Không tiền thưởng