Việc làm Đà Nẵng (279)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Nhân Viên Kỹ Sư Xây Dựng Dân Dụng, Thiết Kế Thi Công Bản Vẽ

Nhân Viên Kỹ Sư Xây Dựng Dân Dụng, Thiết Kế Thi Công Bản Vẽ

 Công ty: 
 : Xây dựng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
27/05/2017
 : 27/05/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Thợ PU - Không Yêu Cầu Trình Độ

Nhân Viên Thợ PU - Không Yêu Cầu Trình Độ

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
27/05/2017
 : 27/05/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Thợ Mộc - Thi Công Đồ Gỗ Nội Thất

Nhân Viên Thợ Mộc - Thi Công Đồ Gỗ Nội Thất

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
27/05/2017
 : 27/05/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIÊN PHỤ BẾP - KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM

NHÂN VIÊN PHỤ BẾP - KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
27/05/2017
 : 27/05/2017
 Lương 3,500,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,500,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Cây Xanh (Chăm Sóc, Giữ Cây Xanh Tươi Tốt)

Nhân Viên Cây Xanh (Chăm Sóc, Giữ Cây Xanh Tươi Tốt)

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
27/05/2017
 : 27/05/2017
 Lương 4,500,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,500,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Kỹ Thuật Trắc Địa, An Toàn ( Lương Lên Đến 10.000.000 VNĐ)

Nhân Viên Kỹ Thuật Trắc Địa, An Toàn ( Lương Lên Đến 10.000.000 VNĐ)

 Công ty: 
 : Trắc địa / Địa Chất
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
27/05/2017
 : 27/05/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Kỹ Thuật Điện - Phụ Trách Hệ Thống Điện, Nước

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện - Phụ Trách Hệ Thống Điện, Nước

 Công ty: 
 : Điện / Điện tử / Điện lạnh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
27/05/2017
 : 27/05/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIÊN BẾP CHÍNH, PHỤ TRÁCH HỆ THỐNG BẾP

NHÂN VIÊN BẾP CHÍNH, PHỤ TRÁCH HỆ THỐNG BẾP

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
27/05/2017
 : 27/05/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIÊN BẢO VỆ - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

NHÂN VIÊN BẢO VỆ - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
27/05/2017
 : 27/05/2017
 Lương 4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIÊN LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG ( Phụ Xe, Bốc Xếp,...)

NHÂN VIÊN LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG ( Phụ Xe, Bốc Xếp,...)

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
27/05/2017
 : 27/05/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất