Việc làm Đà Nẵng (617)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Nhân viên cây xanh

Nhân viên cây xanh

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
27/09/2017
 : 27/09/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên phụ bếp

Nhân viên phụ bếp

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
27/09/2017
 : 27/09/2017
 Lương 4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên thợ mộc,phụ mộc tại ĐÀ NẴNG

Nhân viên thợ mộc,phụ mộc tại ĐÀ NẴNG

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên  thợ cơ khí,phụ cơ khí tại ĐÀ NẴNG

Nhân viên thợ cơ khí,phụ cơ khí tại ĐÀ NẴNG

 Công ty: 
 : Cơ khí / Ô tô / Tự động hóa
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
27/09/2017
 : 27/09/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên thợ điện lạnh

Nhân viên thợ điện lạnh

 Công ty: 
 : Điện / Điện tử / Điện lạnh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
10/10/2017
 : 10/10/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển nhân viên trực quầy làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 4-6 triệu tháng tại Đà Nẵng

Tuyển nhân viên trực quầy làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 4-6 triệu tháng tại Đà Nẵng

 Công ty: 
 : Tư vấn
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
11/10/2017
 : 11/10/2017
 Lương 4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương   4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ
Lao động phổ thông phụ bán hàng và kiểm kho thu nhập 4-6 triệu/ tháng làm việc tại

Lao động phổ thông phụ bán hàng và kiểm kho thu nhập 4-6 triệu/ tháng làm việc tại

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương   4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ
Nhân viên kinh doanh thu nhập 4-10 triệu/ tháng làm việc tại Đà Nẵng

Nhân viên kinh doanh thu nhập 4-10 triệu/ tháng làm việc tại Đà Nẵng

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 4,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển nhân viên thu ngân + bán hàng thu nhập 3,5-6,5 triệu/ tháng làm việc tại Đà Nẵng

Tuyển nhân viên thu ngân + bán hàng thu nhập 3,5-6,5 triệu/ tháng làm việc tại Đà Nẵng

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 3,500,000 - 6,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,500,000 - 6,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển nhân viên hành chính văn phòng - kinh doanh thu nhập 5-6 triệu/ tháng tại Đà Nẵng

Tuyển nhân viên hành chính văn phòng - kinh doanh thu nhập 5-6 triệu/ tháng tại Đà Nẵng

 Công ty: 
 : Hành chính / Thư ký
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/10/2017
 : 15/10/2017
 Lương 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm