Việc làm Đà Nẵng (679)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
  Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự THU NHẬP 6-7 TRIỆU/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI ĐÀ NẴNG

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự THU NHẬP 6-7 TRIỆU/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI ĐÀ NẴNG

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2017
 : 31/10/2017
 Lương 6,000,000 - 7,000,010 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 7,000,010 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
 CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN TẠI VĂN PHÒNG THU NHẬP 6-7 TRIỆU/ THÁNG TẠI ĐÀ NẴNG

CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN TẠI VĂN PHÒNG THU NHẬP 6-7 TRIỆU/ THÁNG TẠI ĐÀ NẴNG

 Công ty: 
 : Hành chính / Thư ký
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2017
 : 31/10/2017
 Lương 6,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG, LÀM VIỆC TẠI CHỖ THU NHẬP 5-6 TRIỆU/ THÁNG LÀM TẠI ĐÀ NẴNG

LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG, LÀM VIỆC TẠI CHỖ THU NHẬP 5-6 TRIỆU/ THÁNG LÀM TẠI ĐÀ NẴNG

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2017
 : 31/10/2017
 Lương 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIÊN XỬ LÝ ĐƠN HÀNG THU NHẬP 5-6 TRIỆU/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI ĐÀ NẴNG

NHÂN VIÊN XỬ LÝ ĐƠN HÀNG THU NHẬP 5-6 TRIỆU/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI ĐÀ NẴNG

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2017
 : 31/10/2017
 Lương 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
  QUẢN LÝ BÁN HÀNG thu nhập 6-7 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

QUẢN LÝ BÁN HÀNG thu nhập 6-7 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2017
 : 31/10/2017
 Lương 6,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THU NHẬP 5 TRIỆU/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI ĐÀ NẴNG

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THU NHẬP 5 TRIỆU/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI ĐÀ NẴNG

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2017
 : 31/10/2017
 Lương 5,000,000 - 5,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 5,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển kỹ sư MEP thu nhập 4-5 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

Tuyển kỹ sư MEP thu nhập 4-5 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Điện / Điện tử / Điện lạnh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2017
 : 31/10/2017
 Lương 4,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển 7 Nhân Viên Nam/Nữ Bán Hàng Trực Tiếp Thu nhập 4,5 - 5,5 triệu/ tháng

Tuyển 7 Nhân Viên Nam/Nữ Bán Hàng Trực Tiếp Thu nhập 4,5 - 5,5 triệu/ tháng

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2017
 : 31/10/2017
 Lương 4,500,000 - 5,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   4,500,000 - 5,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ
nhân viên kinh doanh thu nhập 5-7 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

nhân viên kinh doanh thu nhập 5-7 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2017
 : 31/10/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ
Nhân Viên Kinh Doanh Lương Cao THU NHÂP 5-7 TRIỆU/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI ĐÀ NẴNG

Nhân Viên Kinh Doanh Lương Cao THU NHÂP 5-7 TRIỆU/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI ĐÀ NẴNG

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2017
 : 31/10/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 5,000,000 VNĐ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  5,000,000 VNĐ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất