Việc làm Đà Nẵng (1035)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Nhân viên kinh doanh công trình thu nhập 5-7tr/ tháng làm việc tại Đà Nẵng

Nhân viên kinh doanh công trình thu nhập 5-7tr/ tháng làm việc tại Đà Nẵng

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
29/12/2017
 : 29/12/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
nhân viên giao hàng thời vụ và chính thức thu nhập 5-6tr/ tháng

nhân viên giao hàng thời vụ và chính thức thu nhập 5-6tr/ tháng

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
28/12/2017
 : 28/12/2017
 Lương 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
General Affair and Accountant (Nhân viên tổng vụ - kế toán) thu nhập 7.5tr/ tháng

General Affair and Accountant (Nhân viên tổng vụ - kế toán) thu nhập 7.5tr/ tháng

 Công ty: 
 : Kế toán / Kiểm toán
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
28/12/2017
 : 28/12/2017
 Lương 7,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Data Manager in Clinical Study (Nhân viên xử lý dữ liệu lâm sàng) THU NHẬP 5.9-6.9TR/ THÁNG

Data Manager in Clinical Study (Nhân viên xử lý dữ liệu lâm sàng) THU NHẬP 5.9-6.9TR/ THÁNG

 Công ty: 
 : IT - Phần mềm / Lập Trình
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
28/12/2017
 : 28/12/2017
 Lương 5,900,000 - 6,900,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,900,000 - 6,900,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Giám đốc khu vực

Giám đốc khu vực

 Công ty: 
 : Xây dựng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
28/12/2017
 : 28/12/2017
 Lương 7,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   7,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ
Nhân vien bán hàng tại quầy trên 18 tuồi thu nhâp 4-6tr/ tháng làm việc tại Đà Nẵng

Nhân vien bán hàng tại quầy trên 18 tuồi thu nhâp 4-6tr/ tháng làm việc tại Đà Nẵng

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
28/12/2017
 : 28/12/2017
 Lương 4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên bán hàng và chăm sóc khách hàng thu nhập 5-7tr/ tháng

Nhân viên bán hàng và chăm sóc khách hàng thu nhập 5-7tr/ tháng

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
27/12/2017
 : 27/12/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất