Việc làm Đà Nẵng (1271)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Cần gấp 6 nhân viên bán hàng tại Đà Nẵng

Cần gấp 6 nhân viên bán hàng tại Đà Nẵng

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/03/2018
 : 31/03/2018
 Lương 3,000,000 - 5,800,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,000,000 - 5,800,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Chuyên viên tư vấn BĐS làm việc tại VP (Hoa hồng hấp dẫn - Thưởng nóng ngay)

Chuyên viên tư vấn BĐS làm việc tại VP (Hoa hồng hấp dẫn - Thưởng nóng ngay)

 Công ty: 
 : Bất động sản
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
03/04/2018
 : 03/04/2018
 Lương 20,000,000 - 80,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   20,000,000 - 80,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIÊN KẾ TOÁN thu nhập 5-7tr/ tháng làm việc tại Đà Nẵng

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN thu nhập 5-7tr/ tháng làm việc tại Đà Nẵng

 Công ty: 
 : Kế toán / Kiểm toán
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/03/2018
 : 31/03/2018
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
CHUYÊN VIÊN THIẾT KẾ ĐỒ HOẠ thu nhập 5-7tr/ tháng tại Đà Nẵng

CHUYÊN VIÊN THIẾT KẾ ĐỒ HOẠ thu nhập 5-7tr/ tháng tại Đà Nẵng

 Công ty: 
 : Bất động sản
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/03/2018
 : 31/03/2018
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển nhân viên chăm sóc khách hàng  tại Đà Nẵng

Tuyển nhân viên chăm sóc khách hàng tại Đà Nẵng

 Công ty: 
 : Dịch vụ khách hàng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/03/2018
 : 31/03/2018
 Lương 5,000,000 - 7,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng 30%
 Lương   5,000,000 - 7,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng  30%
Nhân viên bán hàng thu nhập 5-7tr/ tháng làm việc tại Đà Nẵng

Nhân viên bán hàng thu nhập 5-7tr/ tháng làm việc tại Đà Nẵng

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/03/2018
 : 31/03/2018
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên tư vấn kinh doanh chăm sóc khách hàng tại Đà Nẵng

Nhân viên tư vấn kinh doanh chăm sóc khách hàng tại Đà Nẵng

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/03/2018
 : 31/03/2018
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên tư vấn bán hàng, tư vấn kinh doanh thu nhập 5-7.5tr/ tháng

Nhân viên tư vấn bán hàng, tư vấn kinh doanh thu nhập 5-7.5tr/ tháng

 Công ty: 
 : Tư vấn
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/03/2018
 : 31/03/2018
 Lương 5,000,000 - 7,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh . Thu nhập = lương cứng + % hoa hồng (từ 20-60 triệu/tháng). Năng lực càng tốt, lương càng cao tại Đà Nẵng

Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh . Thu nhập = lương cứng + % hoa hồng (từ 20-60 triệu/tháng). Năng lực càng tốt, lương càng cao tại Đà Nẵng

 Công ty: 
 : Bất động sản
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/03/2018
 : 31/03/2018
 Lương 4,500,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 5,000,000 VNĐ
 Lương   4,500,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  5,000,000 VNĐ
Nhân viên kinh doanh bất động sản thu nhập 4.5- 6tr/ tháng làm việc tại Đà Nẵng

Nhân viên kinh doanh bất động sản thu nhập 4.5- 6tr/ tháng làm việc tại Đà Nẵng

 Công ty: 
 : Bất động sản
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/03/2018
 : 30/03/2018
 Lương 4,500,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 5,000,000 VNĐ
 Lương   4,500,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  5,000,000 VNĐ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất