Việc làm Đà Nẵng (617)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Kinh doanh, sales tại văn phòng thu nhập 5-8 triệu/ tháng làm việc tại ĐÀ NẴNG, QUẢNG BÌNH

Kinh doanh, sales tại văn phòng thu nhập 5-8 triệu/ tháng làm việc tại ĐÀ NẴNG, QUẢNG BÌNH

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 5,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển nhân viên hành chính văn phòng  thu nhập 5-6,5 triệu/ tháng, không yêu cầu kinh nghiệm

Tuyển nhân viên hành chính văn phòng thu nhập 5-6,5 triệu/ tháng, không yêu cầu kinh nghiệm

 Công ty: 
 : Hành chính / Thư ký
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 5,000,000 - 6,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 6,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
TUYỂN NHÂN VIÊN TƯ VẤN TẠI CHỖ THU NHẬP 5-7 TRIỆU/ THÁNG

TUYỂN NHÂN VIÊN TƯ VẤN TẠI CHỖ THU NHẬP 5-7 TRIỆU/ THÁNG

 Công ty: 
 : Tư vấn
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển nhân viên bán hàng, tư vấn khách hàng thu nhập cao 4,5- 6 triệu/ tháng

Tuyển nhân viên bán hàng, tư vấn khách hàng thu nhập cao 4,5- 6 triệu/ tháng

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 4,500,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,500,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên phụ bếp thu nhập 4-5 triệu/ tháng, không yêu cầu kinh nghiệm

Nhân viên phụ bếp thu nhập 4-5 triệu/ tháng, không yêu cầu kinh nghiệm

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
23/09/2017
 : 23/09/2017
 Lương 4,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên thợ mộc,phụ mộc thu nhập cao 8-12 triệu/ tháng, yêu cầu có kinh nghiệm

Nhân viên thợ mộc,phụ mộc thu nhập cao 8-12 triệu/ tháng, yêu cầu có kinh nghiệm

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
23/09/2017
 : 23/09/2017
 Lương 8,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   8,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên kế toán viên thu nhập 4-6 triệu/ tháng làm việc tại ĐÀ NẴNG

Nhân viên kế toán viên thu nhập 4-6 triệu/ tháng làm việc tại ĐÀ NẴNG

 Công ty: 
 : Kế toán / Kiểm toán
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
23/09/2017
 : 23/09/2017
 Lương 4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển kỹ sư xây dựng dân dụng thu nhập 7-10 triệu/ tháng làm việc tại ĐÀ NẴNG

Tuyển kỹ sư xây dựng dân dụng thu nhập 7-10 triệu/ tháng làm việc tại ĐÀ NẴNG

 Công ty: 
 : Xây dựng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
16/09/2017
 : 16/09/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên kỹ thuật cầu đường thu nhập cao 7-10 triệu/ tháng làm việc tại ĐÀ NẴNG

Nhân viên kỹ thuật cầu đường thu nhập cao 7-10 triệu/ tháng làm việc tại ĐÀ NẴNG

 Công ty: 
 : Xây dựng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
16/09/2017
 : 16/09/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
 Nhân viên kinh doanh,điều hành tour du lịch thu nhập 7-10t triệu/ tháng

Nhân viên kinh doanh,điều hành tour du lịch thu nhập 7-10t triệu/ tháng

 Công ty: 
 : Du lịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
16/09/2017
 : 16/09/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm