Việc làm Đà Nẵng (185)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
[Sale] - Nhân viên kinh doanh -Mogul

[Sale] - Nhân viên kinh doanh -Mogul

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
Đà Nẵng
 : Đà Nẵng
 Hạn nộp: 
30/09/2016
 : 30/09/2016
 Lương 4,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
HR - Nhân viên nhân sự - Training

HR - Nhân viên nhân sự - Training

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
Đà Nẵng
 : Đà Nẵng
 Hạn nộp: 
24/02/2017
 : 24/02/2017
 Lương 5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 100,000 VNĐ
 Lương   5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  100,000 VNĐ
Sales - Nhân viên kinh doanh cafe

Sales - Nhân viên kinh doanh cafe

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
Đà Nẵng
 : Đà Nẵng
 Hạn nộp: 
30/09/2016
 : 30/09/2016
 Lương 5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Sales - Nhân viên bán hàng tại cửa hàng mini tại trung tâm Tp Đà Nẵng

Sales - Nhân viên bán hàng tại cửa hàng mini tại trung tâm Tp Đà Nẵng

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
Đà Nẵng
 : Đà Nẵng
 Hạn nộp: 
23/12/2016
 : 23/12/2016
 Lương 4,500,000 - 5,100,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,500,000 - 5,100,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tư vấn viên chăm sóc khách hàng

Tư vấn viên chăm sóc khách hàng

 Công ty: 
 : Tiếp thị / Marketing
 Nơi làm: 
Đà Nẵng, Quảng Nam
 : Đà Nẵng, Quảng Nam
 Hạn nộp: 
24/03/2017
 : 24/03/2017
 Lương 4,000,000 - 4,200,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 4,200,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Biên phiên dịch ngắn hạn (6 tháng) Tiếng Nhật ngành dệt

Biên phiên dịch ngắn hạn (6 tháng) Tiếng Nhật ngành dệt

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
Đà Nẵng, Quảng Nam
 : Đà Nẵng, Quảng Nam
 Hạn nộp: 
14/09/2016
 : 14/09/2016
 Lương 500 - 700 USD
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương   500 - 700 USD
 Tiền thưởng  1,000,000 VNĐ
[Sales] - Nhân viên phụ bán hàng

[Sales] - Nhân viên phụ bán hàng

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
Đà Nẵng
 : Đà Nẵng
 Hạn nộp: 
27/03/2017
 : 27/03/2017
 Lương 3,400,000 - 4,200,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,400,000 - 4,200,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
[Sales] - Cần nhân viên tư vấn khách hàng - MTV co so kinh doanh

[Sales] - Cần nhân viên tư vấn khách hàng - MTV co so kinh doanh

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
Đà Nẵng, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị
 : Đà Nẵng, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị
 Hạn nộp: 
08/02/2017
 : 08/02/2017
 Lương 3,800,000 - 4,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,800,000 - 4,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
[Sales] - Nhân viên kinh doanh

[Sales] - Nhân viên kinh doanh

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
Đà Nẵng
 : Đà Nẵng
 Hạn nộp: 
07/09/2016
 : 07/09/2016
 Lương 3,400,000 - 5,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,400,000 - 5,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
[Admin] - Nhân viên văn phòng

[Admin] - Nhân viên văn phòng

 Công ty: 
 : Bảo hiểm
 Nơi làm: 
Đà Nẵng
 : Đà Nẵng
 Hạn nộp: 
30/09/2016
 : 30/09/2016
 Lương 3,000,000 - 3,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,000,000 - 3,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếmViệc làm mới nhất