Việc làm Đà Nẵng (1240)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Gần tết cửa hàng cần bổ sung 3 vị trí bán hàng tại Đà Nẵng

Gần tết cửa hàng cần bổ sung 3 vị trí bán hàng tại Đà Nẵng

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
17/01/2018
 : 17/01/2018
 Lương 2,500,000 - 5,800,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   2,500,000 - 5,800,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Cần 4 nam/nữ tư vấn bán hàng  tại chỗ thu nhập 3-6tr/ tháng

Cần 4 nam/nữ tư vấn bán hàng tại chỗ thu nhập 3-6tr/ tháng

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
10/01/2018
 : 10/01/2018
 Lương 2,300,000 - 5,700,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   2,300,000 - 5,700,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Cần gấp 6 nhân viên bán hàng tại Đà Nẵng thu nhập 2.2 -5.5tr/ tháng

Cần gấp 6 nhân viên bán hàng tại Đà Nẵng thu nhập 2.2 -5.5tr/ tháng

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
11/01/2018
 : 11/01/2018
 Lương 2,200,000 - 5,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   2,200,000 - 5,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Cửa hàng Như Thủy cần gấp 8 vị trí bán hàng tại chỗ 4.5-6tr/tháng

Cửa hàng Như Thủy cần gấp 8 vị trí bán hàng tại chỗ 4.5-6tr/tháng

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
14/01/2018
 : 14/01/2018
 Lương 4,500,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,500,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển vị trí bán hàng tại ĐÀ NẴNG

Tuyển vị trí bán hàng tại ĐÀ NẴNG

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/12/2017
 : 31/12/2017
 Lương 2,500,000 - 5,800,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   2,500,000 - 5,800,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Cần tuyển NAM/NỮ tư vấn bán hàng tại chỗ lương từ 2tr3 - 5tr7

Cần tuyển NAM/NỮ tư vấn bán hàng tại chỗ lương từ 2tr3 - 5tr7

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/12/2017
 : 31/12/2017
 Lương 2,300,000 - 5,700,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   2,300,000 - 5,700,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Cần tuyển nhân viên bán hàng tại Đà Nẵng,thu nhập 2tr2-5tr5

Cần tuyển nhân viên bán hàng tại Đà Nẵng,thu nhập 2tr2-5tr5

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/12/2017
 : 31/12/2017
 Lương 2,200,000 - 5,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   2,200,000 - 5,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên Kinh doanh làm việc tại QUẢNG NAM và ĐÀ NẴNG

Nhân viên Kinh doanh làm việc tại QUẢNG NAM và ĐÀ NẴNG

 Công ty: 
 : Bất động sản
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
09/03/2018
 : 09/03/2018
 Lương 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   15,000,000 - 30,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Cần gấp nhân viên tư vấn bán hàng tư vấn tại Đà Nẵng không yêu cầu kinh nghiệm

Cần gấp nhân viên tư vấn bán hàng tư vấn tại Đà Nẵng không yêu cầu kinh nghiệm

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/12/2017
 : 31/12/2017
 Lương 1,800,000 - 5,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   1,800,000 - 5,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển Nhân viên bán hàng tại cửa hàng làm việc tại ĐÀ NẴNG, không yêu cầu kinh nghiệm

Tuyển Nhân viên bán hàng tại cửa hàng làm việc tại ĐÀ NẴNG, không yêu cầu kinh nghiệm

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/12/2017
 : 31/12/2017
 Lương 2,200,000 - 5,200,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   2,200,000 - 5,200,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm