Việc làm Cao Bằng (40)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Tuyển Lái XE Phụ Xe Tại Cao Bằng

Tuyển Lái XE Phụ Xe Tại Cao Bằng

 Công ty: 
 : Vận chuyển / Giao nhận / Kho
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
10/10/2017
 : 10/10/2017
 Lương 9,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   9,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển vị trí giám đốc kinh doanh thu nhập cao 15-25 triệu/ tháng

Tuyển vị trí giám đốc kinh doanh thu nhập cao 15-25 triệu/ tháng

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 15,000,000 - 25,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 5,000,000 VNĐ
 Lương   15,000,000 - 25,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  5,000,000 VNĐ
Vị trí giám đốc miền thu nhập cao 15-25 triệu/ tháng

Vị trí giám đốc miền thu nhập cao 15-25 triệu/ tháng

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 15,000,000 - 25,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 5,000,000 VNĐ
 Lương   15,000,000 - 25,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  5,000,000 VNĐ
Tuyển Lái XE Phụ Xe Tại Cao Bằng

Tuyển Lái XE Phụ Xe Tại Cao Bằng

 Công ty: 
 : Vận chuyển / Giao nhận / Kho
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 9,000,000 - 13,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   9,000,000 - 13,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
TUYỂN HỘ LÝ TẠP VỤ PHÒNG KHÁM CHĂM SÓC SỨC KHỎE SAU SINH

TUYỂN HỘ LÝ TẠP VỤ PHÒNG KHÁM CHĂM SÓC SỨC KHỎE SAU SINH

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Bán Hàng thu nhập 5-15 triệu/ tháng, không yêu cầu kinh nghiệm
 Lương   5,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
Tuyển Thếm NV Lái xe tải + Phụ xe thu nhập cao 7-14 triệu/ tháng tại Cao Bằng

Tuyển Thếm NV Lái xe tải + Phụ xe thu nhập cao 7-14 triệu/ tháng tại Cao Bằng

 Công ty: 
 : Vận chuyển / Giao nhận / Kho
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/08/2017
 : 31/08/2017
 Lương 7,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm