Việc làm / Tìm Việc Làm / Kết quả tìm việc làm

Việc làm Cần Thơ (488)

Đăng quảng cáo sản phẩm - việc làm thêm ngoài giờ

 Lương:  3,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Thưởng:  Không tiền thưởng

Giám Đốc Miền

 Lương:  15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Thưởng:  Không tiền thưởng

GIÁM ĐỐC MIỀN

 Lương:  10,000,000 - 30,000,000 VNĐ
 Thưởng:  Không tiền thưởng

NHÂN VIÊN GIAO HÀNG

 Lương:  6,500,000 - 10,000,000 VNĐ
 Thưởng:  Không tiền thưởng

NHÂN VIÊN SALES Sơn nước

 Lương:  5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Thưởng:  500,000 VNĐ

Cần gnười giúp việc bao ăn ở tại nhà ạ

 Lương:  7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Thưởng:  2,000,000 VNĐ

Cần tuyển người chăm bà gấp. bà thì khỏe,

 Lương:  7,500,000 - 9,500,000 VNĐ
 Thưởng:  2,000,000 VNĐ

CHUYÊN VIÊN SALES

 Lương:  7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Thưởng:  5,000,000 VNĐ

QUẢN LÝ NHÀ PHÂN PHỐI

 Lương:  30,000,000 - 40,000,000 VNĐ
 Thưởng:  5,000,000 VNĐ

Giám sát bán hàng

 Lương:  7,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Thưởng:  5,000,000 VNĐ