Việc làm tại : Bình Dương (104)

Hiện tại Viecoi có 104 tin tuyển dụng việc làm tại Bình Dương

 Việc làm tại Bình Dương (104)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Nhân viên thu mua

Nhân viên thu mua

 Công ty: 
 : Sản xuất
 Nơi làm: 
Bình Dương
 : Bình Dương
 Hạn nộp: 
31/10/2016
 : 31/10/2016
 Lương 6,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
6,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Nhân viên văn phòng, tư vấn du học

Nhân viên văn phòng, tư vấn du học

 Công ty: 
 : Hành chánh / Nhân sự
 Nơi làm: 
Bình Dương
 : Bình Dương
 Hạn nộp: 
30/10/2016
 : 30/10/2016
 Lương 4,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
4,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Training - Giáo viên tiếng Anh - Âu Mỹ

Training - Giáo viên tiếng Anh - Âu Mỹ

 Công ty: 
 : Giáo dục / Đào tạo
 Nơi làm: 
Bình Dương
 : Bình Dương
 Hạn nộp: 
30/10/2016
 : 30/10/2016
 Lương 3,500,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
3,500,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Sales - Nhân Viên Kinh Doanh Bán Lẻ Thời Trang

Sales - Nhân Viên Kinh Doanh Bán Lẻ Thời Trang

 Công ty: 
 : Bán Hàng / Tiếp Thị
 Nơi làm: 
Bình Dương
 : Bình Dương
 Hạn nộp: 
30/09/2016
 : 30/09/2016
 Lương 4,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
4,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Phiên phiên dịch ngành nội thất biết tiếng Nhật

Phiên phiên dịch ngành nội thất biết tiếng Nhật

 Công ty: 
 : Hành chánh / Nhân sự
 Nơi làm: 
Bình Dương
 : Bình Dương
 Hạn nộp: 
30/11/2016
 : 30/11/2016
 Lương 12,000,000 - 13,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương
12,000,000 - 13,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
1,000,000 VNĐ
Biên phiên dịch tiếng Nhật cho Giám Đốc Sản Xuất

Biên phiên dịch tiếng Nhật cho Giám Đốc Sản Xuất

 Công ty: 
 : Hành chánh / Nhân sự
 Nơi làm: 
Bình Dương, Tp. Hồ Chí Minh
 : Bình Dương, Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
25/02/2017
 : 25/02/2017
 Lương 10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương
10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
1,000,000 VNĐ
[HR] - Nhân viên hành chính - Cầu Vồng

[HR] - Nhân viên hành chính - Cầu Vồng

 Công ty: 
 : Kế toán / Tài chính
 Nơi làm: 
Đồng Nai, Đắk Nông, Đắk Lắk, Bình Dương, Tp. Hồ Chí Minh
 : Đồng Nai, Đắk Nông, Đắk Lắk, Bình Dương, Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
25/08/2016
 : 25/08/2016
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
[Sales] - Nhân viên kinh doanh - Đại Nam Hưng

[Sales] - Nhân viên kinh doanh - Đại Nam Hưng

 Công ty: 
 : Xây dựng
 Nơi làm: 
Bình Dương
 : Bình Dương
 Hạn nộp: 
20/08/2016
 : 20/08/2016
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
[HR] - QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH NHÂN SỰ - APIC

[HR] - QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH NHÂN SỰ - APIC

 Công ty: 
 : Hành chánh / Nhân sự
 Nơi làm: 
Bình Dương
 : Bình Dương
 Hạn nộp: 
30/08/2016
 : 30/08/2016
 Lương 7,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
7,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
[Office] - Nhân Viên Văn Phòng - APIC

[Office] - Nhân Viên Văn Phòng - APIC

 Công ty: 
 : Hành chánh / Nhân sự
 Nơi làm: 
Bình Dương
 : Bình Dương
 Hạn nộp: 
16/02/2017
 : 16/02/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ

 Tìm kiếm


Việc làm mới nhất