Việc làm Bình Dương (415)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Tuyển Sale Manager thu nhập hấp dẫn 10 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

Tuyển Sale Manager thu nhập hấp dẫn 10 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Nông nghiệp
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
05/10/2017
 : 05/10/2017
 Lương 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển nhân viên kỹ thuật điện thu nhập 5-10 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM, Bình Dương

Tuyển nhân viên kỹ thuật điện thu nhập 5-10 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM, Bình Dương

 Công ty: 
 : Điện / Điện tử / Điện lạnh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển Lao Động Phổ Thông Đi Làm Ngay (Bao Ăn Ở) THU NHẬP 4-6 TRIỆU/ THÁNG

Tuyển Lao Động Phổ Thông Đi Làm Ngay (Bao Ăn Ở) THU NHẬP 4-6 TRIỆU/ THÁNG

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2017
 : 31/10/2017
 Lương 4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển nhân viên bảo vệ - giám sát thu nhập 5-7 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM, Bình Dương

Tuyển nhân viên bảo vệ - giám sát thu nhập 5-7 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM, Bình Dương

 Công ty: 
 : An Ninh / Bảo Vệ
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên Giám Sát Bán hàng thu nhập 7-10 triệu/ tháng
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  2,000,000 VNĐ
Nhân viên phụ trách quản lý hồ sơ bảo trì, thiết kế bản vẽ thu nhập cao tại Bình Dương

Nhân viên phụ trách quản lý hồ sơ bảo trì, thiết kế bản vẽ thu nhập cao tại Bình Dương

 Công ty: 
 : Điện / Điện tử / Điện lạnh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 6,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Cán bộ quản lí chi nhánh tại Nguyễn Chí Thanh( Hà Nội ) thu nhập cao

Cán bộ quản lí chi nhánh tại Nguyễn Chí Thanh( Hà Nội ) thu nhập cao

 Công ty: 
 : Hành chính / Thư ký
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 700,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   700,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển đội trưởng -Bảo vệ thu nhập 6,5-8 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

Tuyển đội trưởng -Bảo vệ thu nhập 6,5-8 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : An Ninh / Bảo Vệ
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 6,500,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương   6,500,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ
Kỹ sư điện thu nhập cao 7-10 triệu/ tháng làm việc tại Bình Dương

Kỹ sư điện thu nhập cao 7-10 triệu/ tháng làm việc tại Bình Dương

 Công ty: 
 : Điện / Điện tử / Điện lạnh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất