Việc làm tại : Bình Dương (88)

Hiện tại Viecoi có 88 tin tuyển dụng việc làm tại Bình Dương

 Việc làm tại Bình Dương (88)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Nhân viên kinh doanh máy móc

Nhân viên kinh doanh máy móc

 Công ty: 
 : Bán Hàng / Tiếp Thị
 Nơi làm: 
Bình Dương, Đà Nẵng, Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh
 : Bình Dương, Đà Nẵng, Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
30/10/2016
 : 30/10/2016
 Lương 300 - 400 USD
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
300 - 400 USD
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Nhân Viên Văn Phòng (sl:5)

Nhân Viên Văn Phòng (sl:5)

 Công ty: 
 : Hành chánh / Nhân sự
 Nơi làm: 
Bình Dương
 : Bình Dương
 Hạn nộp: 
30/09/2016
 : 30/09/2016
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Nhân viên văn phòng biết Tiếng Hoa

Nhân viên văn phòng biết Tiếng Hoa

 Công ty: 
 : Sản xuất
 Nơi làm: 
Đồng Nai, Bình Dương, Tp. Hồ Chí Minh
 : Đồng Nai, Bình Dương, Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
10/01/2017
 : 10/01/2017
 Lương 7,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
7,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
 Sales - Tuyển 5 Nhân viên bán hàng

Sales - Tuyển 5 Nhân viên bán hàng

 Công ty: 
 : Bán Hàng / Tiếp Thị
 Nơi làm: 
Bình Dương
 : Bình Dương
 Hạn nộp: 
15/10/2016
 : 15/10/2016
 Lương 4,500,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
4,500,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Nhân viên thu mua

Nhân viên thu mua

 Công ty: 
 : Sản xuất
 Nơi làm: 
Bình Dương
 : Bình Dương
 Hạn nộp: 
31/10/2016
 : 31/10/2016
 Lương 6,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
6,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Nhân viên văn phòng, tư vấn du học

Nhân viên văn phòng, tư vấn du học

 Công ty: 
 : Hành chánh / Nhân sự
 Nơi làm: 
Bình Dương
 : Bình Dương
 Hạn nộp: 
30/10/2016
 : 30/10/2016
 Lương 4,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
4,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Training - Giáo viên tiếng Anh - Âu Mỹ

Training - Giáo viên tiếng Anh - Âu Mỹ

 Công ty: 
 : Giáo dục / Đào tạo
 Nơi làm: 
Bình Dương
 : Bình Dương
 Hạn nộp: 
30/10/2016
 : 30/10/2016
 Lương 3,500,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
3,500,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Sales - Nhân Viên Kinh Doanh Bán Lẻ Thời Trang

Sales - Nhân Viên Kinh Doanh Bán Lẻ Thời Trang

 Công ty: 
 : Bán Hàng / Tiếp Thị
 Nơi làm: 
Bình Dương
 : Bình Dương
 Hạn nộp: 
30/09/2016
 : 30/09/2016
 Lương 4,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
4,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Phiên phiên dịch ngành nội thất biết tiếng Nhật

Phiên phiên dịch ngành nội thất biết tiếng Nhật

 Công ty: 
 : Hành chánh / Nhân sự
 Nơi làm: 
Bình Dương
 : Bình Dương
 Hạn nộp: 
30/11/2016
 : 30/11/2016
 Lương 12,000,000 - 13,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương
12,000,000 - 13,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
1,000,000 VNĐ
Biên phiên dịch tiếng Nhật cho Giám Đốc Sản Xuất

Biên phiên dịch tiếng Nhật cho Giám Đốc Sản Xuất

 Công ty: 
 : Hành chánh / Nhân sự
 Nơi làm: 
Bình Dương, Tp. Hồ Chí Minh
 : Bình Dương, Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
30/09/2016
 : 30/09/2016
 Lương 10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương
10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
1,000,000 VNĐ

 Tìm kiếm


Việc làm mới nhất