Việc làm Bình Dương (370)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Tuyển đội trưởng -Bảo vệ thu nhập 6,5-8 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

Tuyển đội trưởng -Bảo vệ thu nhập 6,5-8 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : An Ninh / Bảo Vệ
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 6,500,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương   6,500,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ
Kỹ sư điện thu nhập cao 7-10 triệu/ tháng làm việc tại Bình Dương

Kỹ sư điện thu nhập cao 7-10 triệu/ tháng làm việc tại Bình Dương

 Công ty: 
 : Điện / Điện tử / Điện lạnh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên quản lý chất lượng thu nhập cao 7-10 triệu/ tháng làm việc tai Bình Dương

Nhân viên quản lý chất lượng thu nhập cao 7-10 triệu/ tháng làm việc tai Bình Dương

 Công ty: 
 : Quản lý chất lượng (QA/QC)
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên cơ điện phụ trách quản lý hồ sơ bảo trì, thiết kế thu nhập cao 6/7 triệu/ tháng làm việc tại Bình Dương

Nhân viên cơ điện phụ trách quản lý hồ sơ bảo trì, thiết kế thu nhập cao 6/7 triệu/ tháng làm việc tại Bình Dương

 Công ty: 
 : Cơ khí / Ô tô / Tự động hóa
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 6,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên vận hành máy CNC thu nhập cao 9-10 triệu/ tháng làm việc tại Bình Dương

Nhân viên vận hành máy CNC thu nhập cao 9-10 triệu/ tháng làm việc tại Bình Dương

 Công ty: 
 : Cơ khí / Ô tô / Tự động hóa
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 9,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   9,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển Kỹ sư cơ khí thu nhập cao 10-12 triệu/ tháng làm việc tại Bình Dương

Tuyển Kỹ sư cơ khí thu nhập cao 10-12 triệu/ tháng làm việc tại Bình Dương

 Công ty: 
 : Cơ khí / Ô tô / Tự động hóa
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 10,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   10,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển thiết kế kết cấu và thiết kế kiến trúc thu nhập cao 9-15 triệu/ tháng làm việc tại bình dương

Tuyển thiết kế kết cấu và thiết kế kiến trúc thu nhập cao 9-15 triệu/ tháng làm việc tại bình dương

 Công ty: 
 : Xây dựng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 9,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 2,000,000 VNĐ
 Lương   9,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  2,000,000 VNĐ
Nhân Viên Kinh Doanh Thiết Bị Xây Dựng - Khu Vực Miền Nam

Nhân Viên Kinh Doanh Thiết Bị Xây Dựng - Khu Vực Miền Nam

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 7,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Trưởng Nhóm Kinh Doanh - Phụ Trách Khu Vực Miền Nam

Trưởng Nhóm Kinh Doanh - Phụ Trách Khu Vực Miền Nam

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
TUYỂN GẤP NAM PHỤ XE VÀ TÀI XẾ B2 LƯƠNG 15 TRIỆU/THÁNG BAO ĂN Ở

TUYỂN GẤP NAM PHỤ XE VÀ TÀI XẾ B2 LƯƠNG 15 TRIỆU/THÁNG BAO ĂN Ở

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 15,000,000 - 16,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   15,000,000 - 16,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất