Việc làm Bình Dương (178)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Nhân Viên Tư Vấn Khách Hàng - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

Nhân Viên Tư Vấn Khách Hàng - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Ngành Khác
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/05/2017
 : 31/05/2017
 Lương 4,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Công Việc Làm Thêm Ngoài Giờ - Lương Cao 7- 9 Triệu/ Tháng Từ 2 - 3 Tiếng
 Lương   9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  5,000,000 VNĐ
Nhân Viên Kinh Doanh - Trình Độ Trung Cấp Trở Lên, Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

Nhân Viên Kinh Doanh - Trình Độ Trung Cấp Trở Lên, Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/05/2017
 : 15/05/2017
 Lương 6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Văn Phòng Tổng Hợp

Nhân Viên Văn Phòng Tổng Hợp

 Công ty: 
 : Hành chính / Thư ký
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/05/2017
 : 31/05/2017
 Lương 5,000,000 - 6,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   5,000,000 - 6,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ
NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Làm Việc

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Làm Việc

 Công ty: 
 : Bất động sản
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
20/05/2017
 : 20/05/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Văn Phòng - Trình Độ Trung Cấp Trở Lên

Nhân Viên Văn Phòng - Trình Độ Trung Cấp Trở Lên

 Công ty: 
 : Hành chính / Thư ký
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
10/05/2017
 : 10/05/2017
 Lương 4,800,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   4,800,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ
GIÁM ĐỐC MIỀN - Lương Cao Hấp Dẫn
 Lương   7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Thu Thập Thông Tin, Biên Tập

Nhân Viên Thu Thập Thông Tin, Biên Tập

 Công ty: 
 : Truyền hình / Báo chí / Biên tập
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/12/2017
 : 31/12/2017
 Lương 7,000,000 - 30,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 30,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT LƯƠNG CAO TẠI BÌNH DƯƠNG

BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT LƯƠNG CAO TẠI BÌNH DƯƠNG

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
08/08/2017
 : 08/08/2017
 Lương 10,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 5,000,000 VNĐ
 Lương   10,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  5,000,000 VNĐ
Công nhân, lao động phổ thông

Công nhân, lao động phổ thông

 Công ty: 
 : Dệt may / Da giày / Thời trang
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/08/2017
 : 31/08/2017
 Lương 5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất