Việc làm / Tìm Việc Làm / Kết quả tìm việc làm

Việc làm Bình Định (171)

Giám sát bán hàng

 Lương:  7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Thưởng:  Không tiền thưởng

Giám đốc miền thu nhập 15-40tr/ tháng làm việc tại nhiều tỉnh thành

 Lương:  15,000,000 - 40,000,000 VNĐ
 Thưởng:  5,000,000 VNĐ

Cần người chăm sóc người già, làm việc phụ người nhà

 Lương:  7,000,000 - 9,500,000 VNĐ
 Thưởng:  2,000,000 VNĐ

20 Nam trông coi xe Hội Quán CYBERCORE GAMNING thu nhập 7-10tr/ tháng

 Lương:  7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Thưởng:  1,000,000 VNĐ

Tuyển dụng nhiều vị trí nhân sự cho công ty

 Lương:  5,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Thưởng:  Không tiền thưởng

Cần tuyển nhân viên bảo vệ nam nữ thu nhập 7-9tr/ tháng

 Lương:  7,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Thưởng:  Không tiền thưởng

Nhân viên bán hàng sau tết thu nhập 3-5tr/ tháng làm việc tại Đà Nẵng - Bình Định

 Lương:  3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Thưởng:  100,000 VNĐ

Kỹ Sư Điện thu nhập 7-12tr/ tháng làm việc tại Bình Định - Bình Thuận - Gia Lai

 Lương:  7,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Thưởng:  Không tiền thưởng

Giám đốc miền thu nhập cao 10-19tr/ tháng làm việc tại nhiều tỉnh thành

 Lương:  10,000,000 - 19,000,000 VNĐ
 Thưởng:  Không tiền thưởng

Việc làm Thêm Buổi Tối partime 2-3h/ngày lương 7-9tr/tháng

 Lương:  7,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Thưởng:  300,000 VNĐ