Việc làm Bạc Liêu (261)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Việc làm 7-9tr/th thời gian 2-3h/ngày  số 9 nhân viên uy tín được làm hợp đồng
 Lương   7,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
Nhận gấp12 nhân viên làm thêm lương 5-9triệu uy tín 2-3h/ngày làm việc
 Lương   7,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ

 Tìm kiếm