Việc làm Bắc Giang (89)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Lái xe và phụ xe làm tại Bắc Giang

Lái xe và phụ xe làm tại Bắc Giang

 Công ty: 
 : Vận chuyển / Giao nhận / Kho
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 10,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   10,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
(GẤP)Lái Xe Tải $ Phụ Xe Bằng B2,C,D,E,FC (Có Bổ Túc) thu nhập 14-15 triệu/ tháng

(GẤP)Lái Xe Tải $ Phụ Xe Bằng B2,C,D,E,FC (Có Bổ Túc) thu nhập 14-15 triệu/ tháng

 Công ty: 
 : Vận chuyển / Giao nhận / Kho
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 14,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương   14,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ
Tuyển Thếm NV Lái xe tải & Phụ xe Bắc Giang THU NHẬP CAO 7-15 TRIỆU/ THÁNG

Tuyển Thếm NV Lái xe tải & Phụ xe Bắc Giang THU NHẬP CAO 7-15 TRIỆU/ THÁNG

 Công ty: 
 : Vận chuyển / Giao nhận / Kho
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 7,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   7,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
Lái Xe Tải Và Phụ Xe(Nhận cả lái mới) thu nhập cao 13-14 triệu/ tháng

Lái Xe Tải Và Phụ Xe(Nhận cả lái mới) thu nhập cao 13-14 triệu/ tháng

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 13,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương   13,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ
Tuyển Thếm NV Lái xe tải + Phụ xe tại Bắc Giang THU NHẬP CAO

Tuyển Thếm NV Lái xe tải + Phụ xe tại Bắc Giang THU NHẬP CAO

 Công ty: 
 : Vận chuyển / Giao nhận / Kho
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 7,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   7,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
Tuyển Lái Xe Tải,Xe 3-4 Chân Và Phụ Xe(Có Bổ Túc) thu nhập cao, làm Việc tại Bắc Giang

Tuyển Lái Xe Tải,Xe 3-4 Chân Và Phụ Xe(Có Bổ Túc) thu nhập cao, làm Việc tại Bắc Giang

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 13,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương   13,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ
TUYỂN LÁI XE VÀ PHỤ XE (CÓ NHẬN LÁI MỚI VÀ BỔ TÚC) thu nhập cao 14-15 triệu/ tháng

TUYỂN LÁI XE VÀ PHỤ XE (CÓ NHẬN LÁI MỚI VÀ BỔ TÚC) thu nhập cao 14-15 triệu/ tháng

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 14,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương   14,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ
Tuyển Kỹ thuật viên máy tính thu nhập 5-7 triệu/ tháng làm việc tại BẮC NINH

Tuyển Kỹ thuật viên máy tính thu nhập 5-7 triệu/ tháng làm việc tại BẮC NINH

 Công ty: 
 : IT - Phần cứng / Mạng Máy Tính
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm