Việc làm Bà Rịa - Vũng Tàu (196)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
TUYỂN NHÂN VIÊN BIÊN DỊCH FULL-TIME, PART-TIME, CTV TIẾNG HÀN, NHẬT,
 Lương   10,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tư vấn THU NHẬP 5-6 TRIỆU/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI BÀ RỊA- VŨNG TÀU

Tư vấn THU NHẬP 5-6 TRIỆU/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI BÀ RỊA- VŨNG TÀU

 Công ty: 
 : Tư vấn
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
22/11/2017
 : 22/11/2017
 Lương 5,000,000 - 6,400,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 6,400,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tư vấn bán hàng thu nhập 5-6 triệu/ tháng làm việc tại BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Tư vấn bán hàng thu nhập 5-6 triệu/ tháng làm việc tại BÀ RỊA - VŨNG TÀU

 Công ty: 
 : Tư vấn
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
22/11/2017
 : 22/11/2017
 Lương 5,300,000 - 6,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,300,000 - 6,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tư vấn bán hàng thu nhập 5-6 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

Tư vấn bán hàng thu nhập 5-6 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Tư vấn
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
22/11/2017
 : 22/11/2017
 Lương 5,300,000 - 6,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,300,000 - 6,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm