Việc làm Bà Rịa - Vũng Tàu (165)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
NHÂN VIÊN TƯ VẤN TẠO NGUỒN THU NHẬP CAO 6-8 TRIỆU/ THÁNG

NHÂN VIÊN TƯ VẤN TẠO NGUỒN THU NHẬP CAO 6-8 TRIỆU/ THÁNG

 Công ty: 
 : Dịch vụ khách hàng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/08/2017
 : 31/08/2017
 Lương 6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Kế Toán Bán Hàng Online thu nhập cao 4-5 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM, Vũng Tàu

Kế Toán Bán Hàng Online thu nhập cao 4-5 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM, Vũng Tàu

 Công ty: 
 : Kế toán / Kiểm toán
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/08/2017
 : 30/08/2017
 Lương 4,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển Kế Toán Bán Hàng thu nhập 4-5 triệu/ tháng, yêu cầu có kinh nghiệm làm việc

Tuyển Kế Toán Bán Hàng thu nhập 4-5 triệu/ tháng, yêu cầu có kinh nghiệm làm việc

 Công ty: 
 : Kế toán / Kiểm toán
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/08/2017
 : 30/08/2017
 Lương 4,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập 5-15 triệu/ tháng, yêu cầu có kinh nghiệm làm việc

Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập 5-15 triệu/ tháng, yêu cầu có kinh nghiệm làm việc

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/08/2017
 : 30/08/2017
 Lương 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Trưởng Phòng Kinh Doanh thu nhập cao 15-25 triệu/ tháng, yêu cầu có kinh nghiệm 2-4 năm

Trưởng Phòng Kinh Doanh thu nhập cao 15-25 triệu/ tháng, yêu cầu có kinh nghiệm 2-4 năm

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/08/2017
 : 30/08/2017
 Lương 15,000,000 - 25,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   15,000,000 - 25,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Việc Làm Thêm Buổi Tối Lương Cao 5-6 triệu/Tháng, Không Cần Bằng Cấp
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Cộng Tác Viên Đăng Tin Quảng Cáo thu nhập 5-7 triệu/ tháng

Cộng Tác Viên Đăng Tin Quảng Cáo thu nhập 5-7 triệu/ tháng

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
14/09/2017
 : 14/09/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Việc làm thêm buổi tối thu nhập cao 5- 10 triệu/ tháng, không yêu cầu kinh nghiệm làm việc

Việc làm thêm buổi tối thu nhập cao 5- 10 triệu/ tháng, không yêu cầu kinh nghiệm làm việc

 Công ty: 
 : Bán lẻ / Bán sỉ
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
03/10/2017
 : 03/10/2017
 Lương 5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tài Xế Xe Tải Nhẹ Bằng B2 Trở Lên thu nhập cao 12-17 triệu/ tháng

Tài Xế Xe Tải Nhẹ Bằng B2 Trở Lên thu nhập cao 12-17 triệu/ tháng

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/08/2017
 : 31/08/2017
 Lương 13,000,000 - 17,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương   13,000,000 - 17,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ

 Tìm kiếm