Việc làm Bà Rịa - Vũng Tàu (196)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Nam lơ xe tải nhẹ giao bánh kẹo lương tuần thu nhập cao 14-15 triệu/ tháng

Nam lơ xe tải nhẹ giao bánh kẹo lương tuần thu nhập cao 14-15 triệu/ tháng

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
22/10/2017
 : 22/10/2017
 Lương 14,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 100,000 VNĐ
 Lương   14,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  100,000 VNĐ
Tuyển giám sát bán hàng thu nhập 7-15 triệu/ tháng
 Lương   7,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  5,000,000 VNĐ
Tuyển gấp tài xế B2,C và phụ xe tải

Tuyển gấp tài xế B2,C và phụ xe tải

 Công ty: 
 : Vận chuyển / Giao nhận / Kho
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
10/10/2017
 : 10/10/2017
 Lương 12,000,000 - 17,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương   12,000,000 - 17,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ
Việc Làm Thêm Ngoài Giờ Không Cần Kinh Nghiệm thu nhập 5-7 triệu/ tháng
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Đóng gói hàng hóa thu nhập cao làm việc tại Vũng Tàu

Đóng gói hàng hóa thu nhập cao làm việc tại Vũng Tàu

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
19/10/2017
 : 19/10/2017
 Lương 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm