Viecoi có 7037 tin tuyển dụng việc làm được đăng tuyển

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN TUYỂN SINH LƯƠNG CAO

TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN TUYỂN SINH LƯƠNG CAO

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/11/2017
 : 30/11/2017
 Lương 5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Gọi Điện Thoại, Telesale

Nhân Viên Gọi Điện Thoại, Telesale

 Công ty: 
 : Dịch vụ khách hàng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
27/09/2017
 : 27/09/2017
 Lương 3,500,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   3,500,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ
Tuyển gấp tài xế B2,C và phụ xe tải

Tuyển gấp tài xế B2,C và phụ xe tải

 Công ty: 
 : Vận chuyển / Giao nhận / Kho
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2017
 : 31/10/2017
 Lương 12,000,000 - 17,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương   12,000,000 - 17,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ
Nhân viên bán hàng

Nhân viên bán hàng

 Công ty: 
 : Bán lẻ / Bán sỉ
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
29/09/2017
 : 29/09/2017
 Lương 2,500,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương   2,500,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ
nhân viên kinh doanh

nhân viên kinh doanh

 Công ty: 
 : Nội ngoại thất
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 5,000 - 10,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000 - 10,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên bếp lạnh (Salad)

Nhân viên bếp lạnh (Salad)

 Công ty: 
 : Nhà hàng / Khách sạn
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
20/10/2017
 : 20/10/2017
 Lương 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên thu ngân đi làm việc ngay

Nhân viên thu ngân đi làm việc ngay

 Công ty: 
 : Kế toán / Kiểm toán
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2017
 : 31/10/2017
 Lương 4,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên kinh doanh

Nhân viên kinh doanh

 Công ty: 
 : Bất động sản
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 8,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 3,000,000 VNĐ
 Lương   8,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  3,000,000 VNĐ
nhân viên bán xăng dầu làm hành chính và theo ca

nhân viên bán xăng dầu làm hành chính và theo ca

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
20/10/2017
 : 20/10/2017
 Lương 7,000,000 - 7,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương   7,000,000 - 7,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ
Nhân viên nam nữ nhặt bóng tennis va bán vé xem phim làm theo ca đi làm ngay

Nhân viên nam nữ nhặt bóng tennis va bán vé xem phim làm theo ca đi làm ngay

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
20/10/2017
 : 20/10/2017
 Lương 180,000 - 200,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   180,000 - 200,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm