Việc làm :IOS (106)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
[bTaskee] Tuyển Nhân viên Giúp việc nhà theo giờ - Lương đến 10 triệu - Chủ động thời gian

[bTaskee] Tuyển Nhân viên Giúp việc nhà theo giờ - Lương đến 10 triệu - Chủ động thời gian

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/03/2018
 : 31/03/2018
 Lương 8,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   8,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
TUYỂN LÁI XE TAXI GROUP LÀM TẠI SÂN BAY HÀ NỘI VÀ HÀ NỘI - CHẤP NHẬN LÁI MỚI

TUYỂN LÁI XE TAXI GROUP LÀM TẠI SÂN BAY HÀ NỘI VÀ HÀ NỘI - CHẤP NHẬN LÁI MỚI

 Công ty: 
 : Vận chuyển / Giao nhận / Kho
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/03/2018
 : 31/03/2018
 Lương 8,000,000 - 16,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   8,000,000 - 16,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
iOS Dev

iOS Dev

 Công ty: 
 : 
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
14/04/2018
 : 14/04/2018
 Lương 16,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 30%
 Lương   16,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  30%
Lập trình IOS (test)

Lập trình IOS (test)

 Công ty: 
 : 
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
09/03/2018
 : 09/03/2018
 Lương 12,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 30%
 Lương   12,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  30%
TUYỂN LÁI XE HÃNG TAXI GROUP - CHẤP NHẬN LÁI MỚI - LÀM TẠI HÀ NỘI VÀ SB NỘI BÀI

TUYỂN LÁI XE HÃNG TAXI GROUP - CHẤP NHẬN LÁI MỚI - LÀM TẠI HÀ NỘI VÀ SB NỘI BÀI

 Công ty: 
 : Vận chuyển / Giao nhận / Kho
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
13/03/2018
 : 13/03/2018
 Lương 8,000,000 - 16,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   8,000,000 - 16,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
TUYỂN LÁI XE TAXI GROUP LAM DỊP TẾT 2018 - CHẤP NHẬN LÁI MỚI

TUYỂN LÁI XE TAXI GROUP LAM DỊP TẾT 2018 - CHẤP NHẬN LÁI MỚI

 Công ty: 
 : Vận chuyển / Giao nhận / Kho
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
07/02/2018
 : 07/02/2018
 Lương 8,000,000 - 16,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   8,000,000 - 16,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
TUYỂN LÁI XE TAXI GROUP LAM DỊP TẾT 2018 - CHẤP NHẬN LÁI MỚI

TUYỂN LÁI XE TAXI GROUP LAM DỊP TẾT 2018 - CHẤP NHẬN LÁI MỚI

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
07/02/2018
 : 07/02/2018
 Lương 8,000,000 - 16,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   8,000,000 - 16,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
TUYỂN LÁI XE TAXI GROUP LAM DỊP TẾT 2018 - CHẤP NHẬN LÁI MỚI.LH A ĐỒNG

TUYỂN LÁI XE TAXI GROUP LAM DỊP TẾT 2018 - CHẤP NHẬN LÁI MỚI.LH A ĐỒNG

 Công ty: 
 : Vận chuyển / Giao nhận / Kho
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
23/01/2018
 : 23/01/2018
 Lương 8,000,000 - 16,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   8,000,000 - 16,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
TUYỂN LÁI XE TAXI GROUP LAM DỊP TẾT 2018 - CHẤP NHẬN LÁI MỚI THU NHẬP CAO 8-16TR/ THÁNG

TUYỂN LÁI XE TAXI GROUP LAM DỊP TẾT 2018 - CHẤP NHẬN LÁI MỚI THU NHẬP CAO 8-16TR/ THÁNG

 Công ty: 
 : Vận chuyển / Giao nhận / Kho
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
19/01/2018
 : 19/01/2018
 Lương 8,000,000 - 16,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   8,000,000 - 16,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
TUYỂN LÁI XE TAXI GROUP LAM DỊP TẾT 2018 - CHẤP NHẬN LÁI MỚI

TUYỂN LÁI XE TAXI GROUP LAM DỊP TẾT 2018 - CHẤP NHẬN LÁI MỚI

 Công ty: 
 : Vận chuyển / Giao nhận / Kho
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
16/01/2018
 : 16/01/2018
 Lương 8,000,000 - 16,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   8,000,000 - 16,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất