Việc làm {key1} tại {key2} - ViecOi.vn

 Việc làm  /  TPHCM /  Kế toán, Kiểm toán /  VIỆC LÀM NHÂN VIÊN KẾ TOÁN SẢN XUẤT tại TPHCM - Dược Phẩm Quốc Tế Rainbown
Việc tại nhà:
 • HẰNG
 • 20 - 99 người
 • 537/4 Nguyễn oanh
 • TPHCM
Liên hệ:
HẰNG
Loại hình:
Cổ phần
Quy mô:
20 - 99 người
Trụ sở:
TPHCM
Địa chỉ:
537/4 Nguyễn oanh

Xếp hạng công ty

Xếp hạng việc làm

VIỆC LÀM NHÂN VIÊN KẾ TOÁN SẢN XUẤT tại TPHCM - Dược Phẩm Quốc Tế Rainbown

7,000,000 - 15,000,000 VNĐ
0 VNĐ

Thông tin tuyển dụng

Điều kiện làm việc

 • Số lượng cần tuyển:
  1 người
 • Bằng cấp:
  Đại học
 •  Kinh nghiệm:
  Từ 1 đến 2 năm
 • Giới tính:
  Không yêu cầu
 •  Vị trí:

Mô tả công việc

  Nhiệm vụ/trách nhiệm của Kế toán sản xuất bao gồm:

  1. Công tác kế toán

  Theo dõi, phản ánh, hạch toán đầy đủ, chính xác, kịp thời nguyên liệu, vật tư, hàng hóa, thành phẩm tại Nhà máy (tồn kho, xuất, nhập trong kỳ). Phát sinh ngày nào cập nhật ngày đó.

  Theo dõi hàng hoá, nguyên vật liệu mua về, công nợ với nhà cung cấp, chuyển số liệu về kế toán trưởng.

  Tính giá thành sản xuất và giá vốn hàng bán trên cơ sở có định mức nguyên liệu, vật tư, nhân công, khấu hao tài sản …

  Mở sổ theo dõi TSCĐ và khấu hao TSCĐ. Mở sổ theo dõi CCDC.

  Theo dõi tình hình sử dụng vật tư, hàng hóa theo định mức và những qui định đã ban hành nhằm kịp thời phát hiện những bất hợp lý, lãng phí trong quá trình sử dụng.

  Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ kế toán, bảo mật số liệu kế toán.

  Chịu trách nhiệm sử dụng và khai thác hiệu quả phần mềm kế toán.

  2. Công tác quản lý Kho

  Tổ chức công tác sắp đặt kho, bảo quản, phân loại nguyên vật liệu hàng hóa theo tiêu chí: dễ tìm, dễ thấy, dễ lấy.

  Kiểm soát công tác nhập, xuất nguyên vật liệu hàng hóa.

  Xây dựng quy trình quản lý Kho, đào tạo nhân viên kho theo quy trình.Thường xuyên giám sát, kiểm tra (đột xuất và định kỳ) thủ kho trong việc bảo quản – cấp phát vật tư – thành phẩm, lập biên bản đánh giá đạt – không đạt để làm cơ sở đánh giá nhân viên. Tần suất định kỳ 1 tuần/1 lần, đột xuất là tuỳ do quyết định của Trưởng phòng hoặc KTSX.

  Kiểm kê định kỳ hoặc đột xuất tồn kho thực tế của vật tư và thành phẩm so với sổ sách.

  Kết hợp cùng phòng QLSX kiểm kê vật tư, sản phẩm dở dang trên dây chuyền sản xuất.

  Chịu trách nhiệm về vệ sinh, an toàn, phòng chống cháy nổ, phòng chống mưa bão, thiên tai trong kho.

  Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các nhân viên dưới quyền.

  Trực tiếp quản lý, điều hành các thủ kho.

  Hướng dẫn, phân công công việc hàng ngày cho thủ kho và phụ kho. Đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đào tạo nhân viên về chuyên môn nghiệp vụ và chấp hành nội quy công ty.

  Đọc, xem xét các báo cáo của nhân viên.

  Đánh giá nhân viên theo quy định.

  4.Phối kết hợp với các phòng hữu quan giải quyết công việc.

  Cung cấp số liệu tồn kho chính xác, kịp thời, đúng thời gian cho phòng KH – KD phục vụ công tác lập KHSX và cung ứng vật tư. Thời gian: Theo yêu cầu của phòng KH-KD.

  Căn cứ vào “Lệnh sản xuất” của phòng Kế hoạch – Kinh doanh lập phiếu xuất vật tư để thủ kho và phụ kho xuất vật tư phục vụ sản xuất hàng ngày.

  Chỉ đạo các kho giải quyết công việc nhanh chóng thuận lợi, đúng thủ tục phục vụ công tác sản xuất và kinh doanh.

  Xem xét và ký xác nhận bảng lương của khối sản xuất.

  Cung cấp kịp thời số liệu kế toán cho các bộ phận liên quan (thông qua đề nghị và sự đồng ý của trưởng phòng)

  5. Sẵn sàng làm các công việc khác khi được cấp trên phân công.

  6. Làm thay công việc của nhân viên khi cần thiết.

  Dựa trên các nhiệm vụ trên, bạn có thể xây dựng bảng nhiệm vụ chi tiết hàng ngày, hàng tuần, quy trình và hướng dẫn làm việc. Bản mô tả công việc chuẩn cần trích dẫn, phụ thuộc vào bản chức năng nhiệm vụ của phòng ban liên quan.
  8 triệu VNĐ
 09/10/2022
  6-9 triệu VNĐ
 09/10/2022
  9 triệu VNĐ
 09/10/2022
  7 triệu VNĐ
 09/10/2022
  2 triệu VNĐ
 31/10/2022