Tìm việc làm : Xây dựng (311)

Hiện tại Viecoi có 311 việc làm ngành Xây dựng

 Tìm việc làm Xây dựng (311)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Nhân viên kinh doanh Bất Động Sản - Lương Lên Đến 11.000.000VNĐ

Nhân viên kinh doanh Bất Động Sản - Lương Lên Đến 11.000.000VNĐ

 Công ty: 
 : Xây dựng
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
31/05/2017
 : 31/05/2017
 Lương 6,000,000 - 11,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
6,000,000 - 11,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
KỸ SƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT ( Thiết Kế Hệ Thống Cấp Nước Công Trình)

KỸ SƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT ( Thiết Kế Hệ Thống Cấp Nước Công Trình)

 Công ty: 
 : Xây dựng
 Nơi làm: 
Quảng Ninh
 : Quảng Ninh
 Hạn nộp: 
30/04/2017
 : 30/04/2017
 Lương 6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Kiến Trúc Sư Công Trình, Quy Hoạch - Làm việc tại Quảng Ninh

Kiến Trúc Sư Công Trình, Quy Hoạch - Làm việc tại Quảng Ninh

 Công ty: 
 : Xây dựng
 Nơi làm: 
Quảng Ninh
 : Quảng Ninh
 Hạn nộp: 
30/04/2017
 : 30/04/2017
 Lương 6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Chuyên Viên Sale BĐS Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm (Hoa Hồng Cao- Thu nhập hấp dẫn)

Chuyên Viên Sale BĐS Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm (Hoa Hồng Cao- Thu nhập hấp dẫn)

 Công ty: 
 : Xây dựng
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
30/04/2017
 : 30/04/2017
 Lương 15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
KĨ SƯ XÂY DỰNG DÂN DỤNG & CÔNG NGHIỆP, GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH

KĨ SƯ XÂY DỰNG DÂN DỤNG & CÔNG NGHIỆP, GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH

 Công ty: 
 : Xây dựng
 Nơi làm: 
Quảng Ngãi
 : Quảng Ngãi
 Hạn nộp: 
05/05/2017
 : 05/05/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
TUYỂN CÔNG NHÂN TRUNG CẤP NGHỀ - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Làm Việc

TUYỂN CÔNG NHÂN TRUNG CẤP NGHỀ - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Làm Việc

 Công ty: 
 : Xây dựng
 Nơi làm: 
Quảng Ngãi
 : Quảng Ngãi
 Hạn nộp: 
05/05/2017
 : 05/05/2017
 Lương 4,000,000 - 4,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
4,000,000 - 4,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Nhân viên kinh doanh Bất Động Sản - Lương Từ 10 - 20.000.000 VNĐ

Nhân viên kinh doanh Bất Động Sản - Lương Từ 10 - 20.000.000 VNĐ

 Công ty: 
 : Xây dựng
 Nơi làm: 
Đà Nẵng
 : Đà Nẵng
 Hạn nộp: 
10/05/2017
 : 10/05/2017
 Lương 10,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 3,000,000 VNĐ
 Lương
10,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
3,000,000 VNĐ
Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản Không Cần Tìm Kiếm Khách Hàng, Thu Nhập Cao

Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản Không Cần Tìm Kiếm Khách Hàng, Thu Nhập Cao

 Công ty: 
 : Xây dựng
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
30/05/2017
 : 30/05/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Tuyển Nam Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản - Có Lương Cơ Bản, Không Cần Kinh Nghiệm

Tuyển Nam Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản - Có Lương Cơ Bản, Không Cần Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Xây dựng
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
30/05/2017
 : 30/05/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Nhân viên kinh doanh Bất Động Sản - Lương Từ 15.000.000 VNĐ

Nhân viên kinh doanh Bất Động Sản - Lương Từ 15.000.000 VNĐ

 Công ty: 
 : Xây dựng
 Nơi làm: 
Hà Nội
 : Hà Nội
 Hạn nộp: 
30/04/2017
 : 30/04/2017
 Lương 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
15,000,000 - 30,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất